01  2809  779

Predstavitev

dr. Ana Novak

Asistentka z doktoratom
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

morska geologija, geofizika, sonar, kvartarna geologija, geomodeliranje, geomorfologija, geohazard

Izobrazba

2020: doktorica znanosti. Univerza v Ljubljani. Holocenska transgresija in tektonska aktivnost v sedimentnem zapisu Tržaškega zaliva.

2015: magistrica geofizike. Univerza v Ljubljani. Raziskave zgradbe sedimentnega morskega dna v Strunjanskem zalivu s podpovršinskim sonarjem.

2012: diplomirana inženirka geologije (UN). Univerza v Ljubljani. Potresna mikrorajonizacija zgornjega Posočja.

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

NOVAK, Ana, ŠMUC, Andrej, POGLAJEN, Sašo, VRABEC, Marko. Linking the high-resolution acoustic and sedimentary facies of a transgressed Late Quaternary alluvial plain (Gulf of Trieste, northern Adriatic). Marine geology, ISSN 0025-3227. 2020, vol. 419, str. 1-20, doi: 10.1016/j.margeo.2019.106061. [COBISS.SI-ID 1515102]

NOVAK, Ana, ŠMUC, Andrej, POGLAJEN, Sašo, CELARC, Bogomir, VRABEC, Marko. Sound velocity in a thin shallowly submerged terrestrial-marine Quaternary succession (Northern Adriatic Sea). Water, ISSN 2073-4441, 2020, vol. 12, iss. 2, 1-19 str., doi: 10.3390/w12020560. [COBISS.SI-ID 1551454]

NOVAK, Ana, BUSETTI, Martina, ZGUR, Fabrizio, BARADELLO, Luca, BABICH, Alberto, COVA, Andrea, GORDINI, Emiliano, ROMEO, Roberto, TOMINI, Isabella, POGLAJEN, Sašo, DIVIACCO, Paolo, VRABEC, Marko. Thickness of marine Holocene sediment in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea). Earth system science data, ISSN 1866-3516, 2018, vol. 10, iss. 2, str. 1077-1092, doi: 10.5194/essd-10-1077-2018. [COBISS.SI-ID 1405278]

NOVAK, Ana, ŠMUC, Andrej, POGLAJEN, Sašo, VRABEC, Marko. Submerged and buried Pleistocene river channels in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea) : geomorphic, stratigraphic and tectonic inferences. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, ISSN 0169-555X. 2017, vol. 286, str. 110-120, doi: 10.1016/j.geomorph.2017.03.012. [COBISS.SI-ID 1322846]


Celotna bibliografija

Zanimive povezave