01  2809  762

Predstavitev

dr. Miloš Markič

Višji strokovno-raziskovalni sodelavec
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

Geologija nahajališč premogov (stratigrafija, tektonika, vrednotenje zalog, kartiranje, rudarsko-geološko projektiranje), petrologija premogov (kakovost, petrografija, zrelostna opredelitev, geokemija), geologija nahajališč energetskih surovin (nafta, plin, uran), geološko skladiščenje CO2.

Izobrazba

2009: Doktor geoloških znanosti. Univerza v Ljubljani. Petrology and Genesis of the Velenje Lignite (v celoti v angleščini) - mentorja prof. dr. Reinhard Sachsenhofer (Montanuniversität Leoben, Avstrija) in prof. dr. Jože Pezdič (Univerza v Ljubljani).

1983: Univerzitetni diplomirani inženir geologije. Univerza v Ljubljani. Sedimentološka obdelava vrtine Pp-2/82 Lendava-Petišovci - mentorja prof. dr Vera Gregorič in prof. dr. Matija Drovenik.

Strokovni izpit:

2011: Strokovni izpit po Zakonu o rudarstvu - dosežen naziv: Odgovorni rudarski projektant, vodenje geološke službe in odgovorni rudarski revident. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Strokovna naloga: Spremljava in obdelava podatkov geotehničnih lastnosti hribin, strukturnih in hidrogeoloških razmer na območju Rudnika Globoko pri poizkusnem odkopavanju za izdelavo glavnega rudarskega projekta in investicijskega programa.

 

Izbrani projekti

L2―4066 - Petrologija rjavih premogov, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo v Sloveniji, plini v njih in njihove plinsko-sorpcijske lastnosti (vodja projekta)


L2―6514 - Tektonsko-sedimentna analiza in evolucija velenjskega bazena


J2―1433 - Mehanizmi nastajanja, prenosa in kopičenja plinov v premogovnih slojih


J1―7263 - Geokemija supergene cone v Sloveniji


P1―0025 - Mineralne surovine


Možnosti za geološko skladiščenje CO2 v Sloveniji in izven Slovenije (koordinator na GeoZS)


Geological evaluation of potential unconventional oil and gas resources in Europe (projekt EUOGA) (vodja dela projekta za Slovenijo


Geological data and preliminary catalogue of argillaceous formations for deep geological disposal of radioactive waste (nosilec nalog o območjih premogovnikov


GeoConnect3D - GeoERA-Geoenergy


Program dela Geološkega zavoda Slovenije za potrebe Ministrstva za infrastrukturo v letih 2016, 2017, 2018, 2019 (vodja nalog za premog, ogljikovodike, uran)


Bibliografija

Izbrana bibliografija:

LIU, Bangjun, VRABEC, Mirijam, MARKIČ, Miloš, PÜTTMANN, W. Reconstruction of paleobotanical and paleoenvironmental changes in the Pliocene Velenje Basin, Slovenia, by molecular and stable isotope analysis of lignites. International journal of coal geology. [Print ed.]. 2019, vol. 206, str. 31-45. ISSN 0166-5162. doi: 10.1016/j.coal.2019.03.006. [COBISS.SI-ID 1464670]

MARKIČ, Miloš. High arsenic (As) content in coals from neogene deposits of the Pannonian Basin in Slovenia = Visoka vsebnost arzena (As) v premogih iz neogenskih plasti Panonskega bazena na območju Slovenije. Geologija. 2017, 60, št. 2, str. 173-180, ilustr. ISSN 0016-7789. doi: 10.5474/geologija.2017.012. [COBISS.SI-ID 2680661]

ČERU, Teja, DOLENEC, Matej, MARKIČ, Miloš. Mineral composition of sediments underlying the Velenje lignite seam in the P-9k/92 borehole (Slovenia) = Mineralna sestava talninskih plasti velenjskega lignitnega sloja v vrtini P-9k/92. Geologija. 2015, 58, št. 1, str. 7-34, ilustr. ISSN 0016-7789. doi: 10.5474/geologija.2015.001. [COBISS.SI-ID 2425685]

MARKIČ, Miloš, BRENČIČ, Mihael. High arsenic (As) content in the Upper Miocene coal matter from TER-1/03 borehole. Geologija, ISSN 0016-7789. 2014, 57, št. 1, str. 15-25, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2014.002. [COBISS.SI-ID 2294869]

KANDUČ, Tjaša, MARKIČ, Miloš, ZAVŠEK, Simon, MCINTOSH, Jennifer. Carbon cycling in the Pliocene Velenje Coal Basin, Slovenia, inferred from stable carbon isotopes. V: LITTKE, Ralf (ur.), JUCH, Dierk (ur.). International journal of coal geology, 2012, vol. 89, no. 1, str. 70-83, doi: 10.1016/j.coal.2011.08.008. [COBISS.SI-ID 24995623].

MARKIČ, Miloš, TURK, Velimir, KRUK, Boris, ŠOLAR, Slavko V. Premog v Murski formaciji (pontij) med Lendavo in Murskim Središćem ter v širšem prostoru SV Slovenije. Geologija, ISSN 0016-7789. 2011, knj. 54, št. 1, str. 97-120, doi: 10.5474/geologija.2011.008. [COBISS.SI-ID 1916245]

MARKIČ, Miloš, SACHSENHOFER, Reinhard F.. The Velenje lignite - its petrology and genesis. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2010. VIII, 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6498-20-3. [COBISS.SI-ID 250446080]

MARKIČ, Miloš, KALAN, Zora, PEZDIČ, Jože, FAGANELI, Jadran. H/C versus O/C atomic ratio cgaracterization of selected coals in Slovenia. Geologija, ISSN 0016-7789. 2007, knj. 50, 2, str. 403-426, doi:10.5474/geologija.2007.028. [COBISS.SI-ID 1499989]

MARKIČ, Miloš. Anorgansko-geokemična opredelitev velenjskega lignita v reprezentativnem profilu vrtine P-9k/92 = Inorganic geochemical characterisation of the Velenje lignite in the representative P-9k/92 borehole profile (Slovenia). Geologija, ISSN 0016-7789. 2006, knj. 49, 2, str. 311-338, doi:10.5474/geologija.2006.023. [COBISS.SI-ID 1338453]


Celotna bibliografija


Zanimive povezave

Bo Prekmurje novo plinsko polje? (RTV SLO, Studio ob 17h, 19. 4. 2019).

MARKIČ, Miloš, JANŽA, Mitja, LAPANJE, Andrej, PESTOTNIK, Simona, PRESTOR, Joerg, RAJVER, Dušan, RMAN, Nina, ŠRAM, Dejan. Geoenergetski viri Slovenije. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018 (uvodno predavanje).

MARKIČ, Miloš. Pridobivanje zemeljskega plina z metodo hidravličnega lomljenja kamnin (HLK). Mineralne surovine v letu 2017, leto 14, št. 1, str. 134-149.

MARKIČ, Miloš. Nekaj mnenj in dejstev o današnji in prihodnji vlogi geo-energetskih virov v svetu in pri nas. Mineralne surovine v letu 2015, leto 12, št. 1, str. 128-136.

MARKIČ, Miloš. Zakaj nastopata zemeljski plin in nafta ravno na območju Lendave. Mineralne surovine v letu 2013, leto 10, št. 1, str. 122-138.