01  2809  778

Predstavitev

Tina Zajc Benda

Vodja OE Mineralne surovine in geokemija
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

geologija, mineralne surovine, hidrogeologija, krožno gospodarstvo

Izobrazba

2010: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani. Naslov: Odnos med posedki in poplavami na Ljubljanskem barju v luči klimatskih sprememb.

 

Izbrani projekti

Raw Materials Supply Group - slovenska predstavnica (»member state representative«) v ekspertni skupini Evropske komisije »Raw Materials Supply Group«, ki deluje pod DG GROW


KIC-EIT RawMaterials - članica usmerjevalnega odbora Vzhodnega kolokacijskega centra KIC-a EIT RawMaterials in predstavnica GeoZS v tem največjem konzorciju partnerjev s področja mineralnih surovin na svetu


Sustainable Discovery and Supply - članica svetovalnega odbora usmerjevalnega programa KIC-a EIT RawMaterials »Sustainable discovery and supply«


RESEERVE - Mineralni potencial Južne in Jugovzhodne Evrope


MineService - Rudarske podporne službeBibliografija