01  2809  760

Predstavitev

dr. Teja Čeru

Asistentka z doktoratom
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

Kras, kraški sedimenti, geokemija, geofizika, georadar

Izobrazba

2019: doktorica znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Naravoslovnotehniška fakulteta, program Grajeno okolje, smer Geologija. Naslov: Geofizikalne raziskave površinskih in podpovršinskih kraških oblik z metodo nizkofrekvenčnega georadarja s poudarkom na analizi jam in vrtač.

2013: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. Naslov: Mineraloška, petrološka in geokemična karakterizacija talninskih plasti velenjskega lignitnega sloja.

 

Izbrani projekti

Program Regionalna geologija (2014-2018)


Program Podzemne vode in geokemija (2019-)


Bilateralni projekt s Hrvaško 2020-2021


STINGS

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, GOSAR, Andrej. Detecting and characterising unroofed caves by ground penetrating radar. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, ISSN 0169-555X. [Print ed.], 2018, vol. 303, str. 524-539, ilustr., doi: 10.1016/j.geomorph.2017.11.004. [COBISS.SI-ID 42204205]

ČERU, Teja, DOLENEC, Matej, GOSAR, Andrej. Application of ground penetrating radar supported by mineralogical-geochemical methods for mapping unroofed cave sediments. Remote sensing, ISSN 2072-4292, 2018, vol. 10, iss. 4, str. 1-25, doi: 10.3390/rs10040639. [COBISS.SI-ID 1401694]

ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, GOSAR, Andrej. Geomorphological dating of pleistocene conglomerates in Central Slovenia based on spatial analyses of dolines using LiDAR and ground penetrating radar. Remote sensing, ISSN 2072-4292, 2017, vol. 9, iss. 12, str. 1-23, ilustr. http://dx.doi.org/10.3390/rs9121213, doi: 10.3390/rs9121213. [COBISS.SI-ID 1711199]

GOSAR, Andrej, ČERU, Teja. Search for an artificially buried karst cave entrance using ground penetrating radar : a successful case of locating the S-19 Cave in the Mt. Kanin massif (NW Slovenia). International journal of speleology, ISSN 0392-6672, 2016, vol. 45, iss. 2, str. 135-147, doi: 10.5038/1827-806X.45.2.1979. [COBISS.SI-ID 1263710]

ČERU, Teja, DOLENEC, Matej, MARKIČ, Miloš. Mineral composition of sediments underlying the Velenje lignite seam in the P-9k/92 borehole (Slovenia) = Mineralna sestava talninskih plasti velenjskega lignitnega sloja v vrtini P-9k/92. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2015, 58, št. 1, str. 7-34, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2015.001. [COBISS.SI-ID 2425685]


Celotna bibliografija