01  2809  782

Predstavitev

dr. Kristina Ivančič

Asistentka z doktoratom
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

sedimentologija klastičnih sedimentnih kamnin, provenienca sedimentov, stratigrafija neogena, petrologija

Izobrazba

2019: doktorica znanosti, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Interdisciplinardni študijski program Varstvo okolja, smer Geologija. Naslov: Sedimentna evolucija Slovenjgraškega bazena v neogenu.

2010: univ. dipl. inž. geol., Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. Naslov: Mineralna sestava tal kot dokazno gradivo v forenziki.

Dodatna usposabljanja:

2016: študij analize provenience sedimentov, Univerza v Gottingenu, Nemčija.

2012: študijski predmet Razvoj Panonskega bazena, Univerza v Zagrebu, Rudarsko Geološko Naftna fakulteta, Hrvaška.

2012: študijski predmet Sekvenčna stratigrafija, Univerza v Zagrebu, Prirodoslovno-matematična fakulteta, Hrvaška.

 

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

IVANČIČ, Kristina, TRAJANOVA, Mirka, ĆORIĆ, Stjepan, ROŽIČ, Boštjan, ŠMUC, Andrej. Miocene paleogeography and biostratigraphy of the Slovenj Gradec Basin : a marine corridor between the Mediterranean and Central Paratethys. Geologica Carpathica : international geological journal. 2018, vol. 69, no. 6, str. 528-544. ISSN 1335-0552. doi: 10.1515/geoca-2018-0031. [COBISS.SI-ID 1453406]

IVANČIČ, Kristina, TRAJANOVA, Mirka, SKABERNE, Dragomir, ŠMUC, Andrej. Provenance of the Miocene Slovenj Gradec Basin sedimentary fill, Western Central Paratethys. Sedimentary geology. 2018, vol. 375, str. 256-267. ISSN 0037-0738. doi: 10.1016/j.sedgeo.2017.11.002. [COBISS.SI-ID 1370206]

IVANČIČ, Kristina. Uporaba različnih preiskovalnih metod tal za forenzični namen = Use of different investigation methods of soil for forensic purpose. Geologija. 2012, 55, št. 1, str. 141-150, ilustr. ISSN 0016-7789. doi: 10.5474/geologija.2012.010. [COBISS.SI-ID 2041429]


Celotna bibliografija