Geotermalna energija v vzhodni Sloveniji

Avtorji: Nina Rman, Andrej Lapanje, Dušan Rajver, Ada Vengust, Petra Meglič, Joerg Prestor

2019, 20 x 30 cm

Cena: brezplačno

Geotermalni energetski viri nam omogočajo izkoriščanje toplotne energije, ki se nahaja v geoloških plasteh pod površjem tal in se obnavlja s toplotnim tokom iz Zemljine notranjosti. V brošuri "Geotermalna energija v vzhodni Sloveniji" je predstavljen celovit pregled raznolike rabe termalne vode in geotermalne energije v najbolj perspektivnem delu Slovenije.

Publikacija je nastala iz poročil in grafičnega gradiva, izdelanega v okviru projekta DARLINGe.

Cilj projekta je "Izboljšanje energetske varnosti in energetske učinkovitosti" v okviru tematske prioritete "Bolj povezana in energetsko učinkovitejša Podonavska regija". Namen projekta je prispevati k energetski varnosti in učinkovitosti v Podonavski regiji z ozaveščanjem o virih globoke geotermalne energije ter z izboljšanjem učinkovitosti rabe celotnega razpona temperature pridobljene termalne vode. V publikaciji so predstavljene bogate in uspešne izkušnje rabe termalne vode v vzhodni Sloveniji.

ISBN 978-961-6498-68-5 (online)

ISBN 978-961-6498-67-8 (tisk)

PDF (12 MB)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.