5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.–5. oktober 2018

Kongresna gradiva - elektronska objava