RM@Schools 3.0

Naslov Ambasadorji mineralnih surovin v šolah 3.0
Povezava na spletno stran projekta RM@Schools 3.0
Program KIC EIT RawMaterials
Trajanje projekta 1/2018 – 12/2020
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSEBINA:

Projekt RM@Schools 3.0 je inovativen program, ki želi s krepitvijo znanosti in promocijo poklicnega uveljavljanja na področju mineralnih surovin, obravnavano tematiko približati mlajšim generacijam. Ambasadorji mineralnih surovin (strokovnjaki na tem področju in usposobljeni učitelji/profesorji) bodo učence poučevali o mineralnih surovinah z vključevanjem v različne aktivnosti, npr. z učnimi pripomočki (poskusi), izleti v podjetja in z uporabo komunikacijskih orodij. Učenci bodo lahko tudi sami postali mladi ambasadorji mineralnih surovin in sicer tako, da bodo ustvarjali izobraževalna gradiva o mineralnih surovinah za širšo javnost (npr. videi, karte, stripi itd.) v materinem jeziku (učenci med 10 in 13 leti) ali v materinem in angleškem jeziku (učenci od 14 do 19 let). Organizirana bodo lokalna šolska tekmovanja za najboljša komunikacijska gradiva in letna evropska konferenca za udeležence programa. Izbrane skupine učencev bomo izobrazili na področju digitalnih medijev (npr. izdelava videa) in tudi na drugih področjih, da bodo potem lahko sami sodelovali z ambasadorji mineralnih surovin. Vso izobraževalno gradivo, vključno z najboljšimi komunikacijskimi gradivi učencev, bo dostopno na projektni spletni strani RM@Schools 3.0.