031  638  427
 
  01  2809  771

Predstavitev

dr. Bogomir Celarc

Vodja organizacijske enote Regionalna geologija
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

stratigrafija triasa, strkturna geologija, aktivna tektonika

Izobrazba

2004 : Doktor znanosti. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta.
Naslov zaključne naloge: Geološka zgradba severovzhodnega dela Kamniško - Savinjskih Alp

2001 : Magister geologije. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta.
Naslov zaključne naloge: Geološka zgradba ozemlja okolice Logarske doline

1996 : Univerzitetni doiplomirani inženir geologije. Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta
Naslov zaključne naloge: Geološka zgradba ozemlja okolice Borovnice

 

Izbrani projekti

  Regionalna geologija

  Seizmotektonski model Ljubljanske kotline

  Določitev optimalnega ravnotežja med varovanjem in izkoriščanjem podzemnih virov mineralne in izvirske vode - Rogaška Slatine

  EMODnet-Geology

  Geohazard - razvoj metodologije za oceno geološko pogojene nevarnosti

  Geološke in strukturno geološke raziskave za 2. tir Diavača - Koper

  Raziskave geosfere in hidrosfere za potencialno lokacijo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na potencialni lokaciji Vrbina

Bibliografija

Celotna bibliografija

ISKANJE