01  2809  775

Predstavitev

Blaž Milanič

Strokovni sodelavec s specializacijo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

daljinsko zaznavanje, aktivna tektonika, pobočni procesi, regionalna geologija

Izobrazba

2010 : Univerzitetni diplomirani inženir geologije - Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta
Naslov zaključne naloge: Ocena recentnih tektonskih premikov v severozahodni Sloveniji na podlagi primerjave PSInSAR podatkov in nivelmaske izmere

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

MILANIČ, Blaž, KOMAC, Marko, SUŠNIK, Andreja, BAVEC, Miloš. An attempt to distinguish between tectonic, and non-tectonic driven displacements from PSInSAR data in Slovenia. 5th User GMES Terrafirma Workshop 25th – 26th March 2009( abstract book). Frascati, Italy.

MILANIČ, Blaž, VRABEC, Marko, OŠTIR, Krištof, KOMAC, Marko, BAVEC, Miloš. Ocena recentnih tektonskih premikov v severozahodni Sloveniji na podlagi primerjave PSINSAR podatkov in nivelmanske izmere. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports, 19. posvetovanje slovenskih geologov = 19th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, marec 2009, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 20). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2009, str. 102-106.. [COBISS.SI-ID 1620565]

KOMAC, Marko, MILANIČ, Blaž, JEŽ, Jernej, BAVEC, Miloš, HOLLEY, Rachel, MAHAPATRA, Pooja, HANSSEN, Ramon F., VAN DER MAREL, Hans, FROMBERG, Alan. Opazovanje plazenja s kombinacijo metod radarske interferometrije in GPS = Observation of slope mass movement with the combination of radar interferometry methods and the GPS. Ujma, ISSN 0353-085X, 2012, št. 26, str. 175-182, ilustr.. [COBISS.SI-ID 2094165]

Celotna bibliografija

ISKANJE