01  2809  775

Predstavitev

Anže Markelj

Višji strokovni sodelavec
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raziskovalna področja

strukturna geologija, stratigrafija, paleoseizmologija, geohazard, geofizika

Izobrazba

2012 : Univerzitetni diplomirani inženir geologije - Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniška fakulteta
Naslov zaključne naloge: Geološka karta in triasna stratigrafija severnih vznožij Martuljkove gorske skupine

 

Izbrani projekti

Analiza potresne ogroženosti za JEK 2

Geološke, geotehnične in hidrogeološke raziskave za izdelavo strokovnih podlag projektne dokumentacije za dograditev vzhodne cevi predora Karavanke (nivo PGD, PZI)