TECTONICS AND TECTOGENESIS OF SLOVENIA

Uroš Premru

2005, 30 x 21 cm

Price: 30,00 EUR

Knjiga »Tektonika in tektogeneza Slovenije« s podnaslovom »Geološka zgradba in geološki razvoj Slovenije« je tiskana na 518 straneh z 29 tabelami in 260 slikami. Vsebina je razdeljena na tri glavne sklope poglavij. V prvem so opisane metode raziskav, v drugem dosedanje raziskave, kjer so na kratko podane bistvene ugotovitve domačih in tujih geologov, ki so obravnavali geološko zgradbo slovenskega ozemlja od prvih začetkov 1903. leta do leta 2005. Tretje, najobširnejše poglavje, obravnava tektonske in strukturne elemente po posameznih tektonskih obdobjih in tektonskih enotah od strukturno-facialnih enot in njihovega razvoja, prek narivne in nagubane zgradbe, obročastih struktur do prelomnih sistemov. V tretjem sklopu poglavij je podana tektogeneza slovenskega ozemlja od kaledonske tektonske ere, iz katerega so poznane naše najstarejše kamenine, do današnjega časa. Vsebina knjige je napisana tudi v obširnejšem povzetku v angleškem jeziku. Na koncu knjige je obširno kazalo stvarnih in geografskih imen ter številna uporabljena strokovna literatura.

ISBN 961-6498-06-1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.