Geološki informacijski center 

 
image

Osnovni namen

Geološkega informacijskega centra je vzpostavitev in vzdrževanje sodobnega informacijskega sistema, kjer so geološki podatki, pomembni za državo in širšo javnost, dosegljivi v digitalni obliki.

Podatkovna infrastruktura

Geoloških prostorskih podatkov uporabnikom zagotavlja celovite informacijske storitve o geološki zgradbi prostora kot izhodiščnem, osnovnem in ključnem fizičnem parametru prostora. Infrastruktura prostorskih podatkov pokriva tako tehnične standarde in protokole kot organizacijska vprašanja in vprašanja podatkovne politike, vključno z zajemom, politiko dostopa do podatkov in vzdrževanjem geoloških informacij.

Z vzpostavitvijo podatkovne infrastrukture geoloških prostorskih podatkov je zagotovljena dostopnost in medopravilnost geoloških podatkov na državnem nivoju za potrebe raziskovalne dejavnosti (analitična in informacijska vrednost digitalnih geoloških podatkov), javnega sektorja za izvajanje upravnih postopkov in evropske zakonodaje (vsa ministrstva, ki uporabljajo prostorske podatke) ter gospodarstva (predvsem s področja posegov v prostor - gradenj in izkoriščanja naravnih virov - vodnih, energetskih in mineralnih). Hiter dostop do sprotno ažuriranih kvalitetnih geoloških podatkov omogoča izjemen prihranek časa in finančnih sredstev. Kvalitetni podatki, ki so v skladu s sprejetimi standardi za prostorske podatke, zagotavljajo zanesljivo informacijo končnemu uporabniku ne glede na to ali gre za znanstvenika, ki pri svojem delu uporablja prostorske podatke ali za končnega uporabnika iz gospodarstva.

Podatki, zbrani v okviru različnih raziskovalnih programov in projektov ter ob raznovrstnih geoloških raziskavah za končnega naročnika, se med seboj razlikujejo tako po metodologiji njihovega pridobivanja kot po njihovi kakovosti. Tako je eden izmed pomembnih ciljev vzpostavitve podatkovne infrastrukture geoloških prostorskih podatkov ob posodobitvi tudi njihova standardizacija, skladna z EU direktivo INSPIRE. Implementacijo direktive INSPIRE na GeoZS vodimo in usklajujemo v okviru infrastrukturnega programa . Geološki informacijski center je nosilec Infrastrukturnega programa GeoZS financiranega s strani ARRS.

Vodja Geološkega informacijskega centra: Jasna Šinigoj

Dejavnosti GIC:

 • vzpostavitev infrastrukture geoloških prostorskih podatkov
 • izdelava, podpora in vzdrževanje
 • INSPIRE direktiva:
  • vzdrževanje zbirk podatkov v skladu z INSPIRE podatkovno specifikacijo,
  • vzpostavitev servisov,
 • Izmenjava/distribucija javnih podatkov in metapodatkov po standardih EU,
 • vodenje evidence prostorskih podatkov Geološkega zavoda Slovenije – katalog geoloških podatkov,
 • spremljanje aktivnosti EU, ki se izvajajo v okviru INSPIRE, WFD, WISE, GMES, DIMAS,
 • izdelava in razvoj geoloških podatkovnih standardov,
 • uvajanje standardov kontrole kvalitete digitalnih prostorskih podatkov,
 • digitalna kartografija:
 • Vzdrževanje in nadgradnja spletnih strani GeoZS
 • raziskave na področju GIS, prostorsko modeliranje, daljinsko zaznavanje in geohazard,
 • sodelovanje z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.
  Spoznaj ekipo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.