031  263  577
 
  01  2809  779

Predstavitev

dr. Petra Jamšek Rupnik

Znanstvena sodelavka
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Raziskovalna področja

tektonska geomorfologija, paleoseizmologija, aktivna tektonika, seizmotektonika, potresna nevarnost, geologija kvartarja, vinski terroir

Izobrazba

2013: doktorica znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Naravoslovnotehniška fakulteta, program Grajeno okolje, smer Geologija. Naslov: Geomorfološki dokazi za aktivno tektoniko v Ljubljanskem bazenu.

2009: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. Naslov: Opredelitev geogenih parametrov terroir-ja sorte Malvazija v Vipavski dolini.

Dodatna usposabljanja

2010/2011: študij in usposabljanje za področja tektonske geomorfologije, aktivne tektonike, seizmotektonike, obalnih procesov, naravnih nevarnosti in potresne nevarnosti, CEREGE, Univerza Aix-Marseille, Aix-en-Provence, Francija.

2011: Študijski predmet Digitalni višinski podatki v geoznanosti, Eötvös Univerza v Budimpešti, Madžarska.

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

MENCIN GALE, Eva, JAMŠEK RUPNIK, Petra, TRAJANOVA, Mirka, BAVEC, Miloš, ANSELMETTI, Flavio S., ŠMUC, Andrej. Morphostratigraphy and provenance of Plio-Pleistocene terraces in the south-eastern Alpine foreland : the Mislinja and Upper Savinja valleys, northern Slovenia. Journal of quaternary science, 2019, str. 1-7, doi: 10.1002/jqs.3156. [COBISS.SI-ID 1519966]

ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, MECHERNICH, Silke, MUŠIČ, Branko, HORN, Barbara, JAMŠEK RUPNIK, Petra. Paraglacial adjustment of alluvial fans to the last deglaciation in the Snežnik Mountain, Dinaric karst (Slovenia). Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, 2019, vol. 332, str. 66-79, doi: 10.1016/j.geomorph.2019.02.007. [COBISS.SI-ID 69045346]

TIBERI, Lara, COSTA, Giovanni, JAMŠEK RUPNIK, Petra, CECIĆ, Ina, SUHADOLC, Peter. The 1895 Ljubljana earthquake: can the intensity data points discriminate which one of the nearby faults was the causative one?. Journal of seismology, 2018, vol. 22, issue 4, str. 927-941, doi: 10.1007/s10950-018-9743-z. [COBISS.SI-ID 2815061]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, ČUŠ, Franc, ŠMUC, Andrej. Geomorphology and wine: the case of Malvasia Istriana in the Vipava valley. = Geomorfologija in vino: primer Istrske Malvazije v Vipavski dolini. Acta Geographica Slovenica, 2016, 56, št. 1, str. 7-23, doi: 10.3986/AGS.905. [COBISS.SI-ID 39509293]

MOULIN, Adrien, BENEDETTI, Lucilla, RIZZA, Magali, JAMŠEK RUPNIK, Petra, GOSAR, Andrej, BOURLÈS, Didier, KEDDADOUCHE, Karim, AUMAÎTRE, Georges, ARNOLD, Maurice, GUILLOU, Valery, RITZ, Jean-François. The Dinaric Fault System: large-scale structure, rates of slip and Plio-Pleistocene evolution of the transpressive northeastern boundary of the Adria microplate. Tectonics, 2016, issue 10, vol. 35, str. 2258-2292, doi: 10.1002/2016TC004188. [COBISS.SI-ID 2562133]

MOULIN, Adrien, BENEDETTI, Lucilla, GOSAR, Andrej, JAMŠEK RUPNIK, Petra, RIZZA, Magali, BOURLÈS, Didier, RITZ, Jean-François. Determining the present-day kinematics of the Idrija fault (Slovenia) from airborne LiDAR topography. Tectonophysics, ISSN 0040-1951. [Print ed.], 2014, vol. 628, str. 188-205, doi: 10.1016/j.tecto.2014.04.043. [COBISS.SI-ID 2273877]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, BENEDETTI, Lucilla, PREUSSER, Frank, BAVEC, Miloš, VRABEC, Marko. Geomorphic evidence of recent activity along the Vodice thrustfault in the Ljubljana Basin (Slovenia) a preliminary study. Annals of geophysics, ISSN 2037-416X, 2013, vol. 56, no. 6, 8 str., doi: 10.4401/ag-6252. [COBISS.SI-ID 2245205]

BAVEC, Miloš, CAR, Marjeta, STOPAR, Robert, JAMŠEK RUPNIK, Petra, GOSAR, Andrej. Geophysical evidence of recent activity of the Idrija fault, Kanomlja, NW Slovenia = Geofizikalni dokazi za recentno aktivnost Idrijskega preloma v dolini Kanomlje. RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 247-256. [COBISS.SI-ID 2102101]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, BENEDETTI, Lucilla, BAVEC, Miloš, VRABEC, Marko. Geomorfni indikatorji kvartarne aktivnosti Savskega preloma med Golnikom in Preddvorom = Geomorphic indicators of Quarternary activity of the Sava fault between Golnik and Preddvor. RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 299-314. [COBISS.SI-ID 2102357]

PLACER, Ladislav, JAMŠEK RUPNIK, Petra. Ilirskobistriški fosilni plaz - mesto na plazu = The Ilirska Bistrica fossil landslide - the town on the landslide. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2011, knj. 54, št. 2, str. 223-228, doi: 10.5474/geologija.2011.017. [COBISS.SI-ID 1994069]


Celotna bibliografija

Zanimive povezave