031  263  577
 
  01  2809  779

Predstavitev

dr. Petra Jamšek Rupnik

Znanstvena sodelavka
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Raziskovalna področja

tektonska geomorfologija, paleoseizmologija, aktivna tektonika, seizmotektonika, potresna nevarnost, geologija kvartarja, vinski terroir

Izobrazba

2013: doktorica znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Naravoslovnotehniška fakulteta, program Grajeno okolje, smer Geologija. Naslov: Geomorfološki dokazi za aktivno tektoniko v Ljubljanskem bazenu.

2009: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. Naslov: Opredelitev geogenih parametrov terroir-ja sorte Malvazija v Vipavski dolini.

Dodatna usposabljanja

2010/2011: študij in usposabljanje za področja tektonske geomorfologije, aktivne tektonike, seizmotektonike, obalnih procesov, naravnih nevarnosti in potresne nevarnosti, CEREGE, Univerza Aix-Marseille, Aix-en-Provence, Francija.

2011: Študijski predmet Digitalni višinski podatki v geoznanosti, Eötvös Univerza v Budimpešti, Madžarska.

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

KÁZMÉR, Miklós, JAMŠEK RUPNIK, Petra, GAIDZIK, Krzysztof. Seismic activity in the Celje Basin (Slovenia) in Roman times—archaeoseismological evidence from Celeia. Quaternary. 2023, vol. 6, no. 1, 13 str. ISSN 2571-550X. DOI: 10.3390/quat6010010. [COBISS.SI-ID 140430595]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, ZAJC, Marjana, PREUSSER, Frank, MONEGATO, Giovanni. Deciphering the deformation mechanism in Quaternary deposits along the Idrija Fault in the formerly glaciated Soča Valley, southeast European Alps. Engineering geology. 2022, vol. 297, 25 str. ISSN 0013-7952. DOI: 10.1016/j.enggeo.2021.106515. [COBISS.SI-ID 93313539]

ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona, ŽIVČIĆ, Mladen, ATANACKOV, Jure, JAMŠEK RUPNIK, Petra, ČARMAN, Martina, DANCIU, Laurentiu, GOSAR, Andrej. The 2021 seismic hazard model for Slovenia (SHMS21) : overview and results. Bulletin of earthquake engineering. Aug. 2022, vol. 20, iss. 10, str. 4865–4894, ilustr. ISSN 1570-761X. DOI: 10.1007/s10518-022-01399-8. [COBISS.SI-ID 105340675]

BAIZE, Stéphane, AMOROSO, Sara, BELIĆ, Nikola, BENEDETTI, Lucilla, BONCIO, Paolo, BUDIĆ, Marko, CINTI, Francesca Romana, HENRIQUET, Maxime, JAMŠEK RUPNIK, Petra, KORDIĆ, Branko, MARKUŠIĆ, S., MINARELLI, Lua, PANTOSTI, Daniela, PUCCI, Stefano, ŠPELIĆ, Marko, TESTA, Alessio, VALKANIOTIS, Sotiris, VUKOVSKI, Matija, ATANACKOV, Jure, BARBAČA, Josip, BAVEC, Miloš, BRAJKOVIČ, Rok, BRČIĆ, Vlatko, CACIAGLI, Marco, CELARC, Bogomir, CIVICO, Riccardo, DE MARTINI, Paolo Marco, FILJAK, Radovan, IEZZI, Francesco, MOULIN, Adrien, KUREČIĆ, Tomislav, MÉTOIS, M., NAPPI, Rosa, NOVAK, Ana, NOVAK, Matevž, PACE, Bruno, PALENIK, Damir, RICCI, Tullio. Environmental effects and seismogenic source characterization of the December 2020 earthquake sequence near Petrinja, Croatia. Geophysical journal international. August 2022, vol. 230, no. 2, str. 1394–1418. ISSN 0956-540X. DOI: 10.1093/gji/ggac123. [COBISS.SI-ID 103758595]

ATANACKOV, Jure, JAMŠEK RUPNIK, Petra, JEŽ, Jernej, CELARC, Bogomir, NOVAK, Matevž, MILANIČ, Blaž, MARKELJ, Anže, BAVEC, Miloš, KASTELIC, Vanja. Database of active faults in Slovenia: compiling a new active fault database at the junction between the Alps, the Dinarides and the Pannonian Basin tectonic domains. Frontiers in earth science. May 2021, vol. 9, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (21 str.)). ISSN 2296-6463. DOI: 10.3389/feart.2021.604388. [COBISS.SI-ID 62650627]

GRÜTZNER, Christoph, ASCHENBRENNER, Simone, JAMŠEK RUPNIK, Petra, REICHERTER, Klaus, SAIFELISLAM, Nour, VIČIČ, Blaž, VRABEC, Marko, WELTE, Julian, USTASZEWSKI, Kamil. Holocene surface-rupturing earthquakes on the Dinaric Fault System, western Slovenia. Solid earth. 2021, vol. 12, no. 10, str. 2211-2234. ISSN 1869-9529. DOI: 10.5194/se-12-2211-2021. [COBISS.SI-ID 77089027]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, ŽEBRE, Manja, MONEGATO, Giovanni. Late Quaternary evolution of the sedimentary environment in Modrejce near Most na Soči (Soča Valley, Julian Alps) = Poznokvartarni razvoj sedimentacijskega okolja v Modrejcah pri Mostu na Soči (Posočje, Julijske Alpe). Geologija. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 63, no. 2, str. 295-309, http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1402 , DOI: 10.5474/geologija.2020.022. [COBISS.SI-ID 41477891]

MENCIN GALE, Eva, JAMŠEK RUPNIK, Petra, TRAJANOVA, Mirka, BAVEC, Miloš, ANSELMETTI, Flavio S., ŠMUC, Andrej. Morphostratigraphy and provenance of Plio-Pleistocene terraces in the south-eastern Alpine foreland : the Mislinja and Upper Savinja valleys, northern Slovenia. Journal of quaternary science, 2019, str. 1-7, doi: 10.1002/jqs.3156. [COBISS.SI-ID 1519966]

ŽEBRE, Manja, JEŽ, Jernej, MECHERNICH, Silke, MUŠIČ, Branko, HORN, Barbara, JAMŠEK RUPNIK, Petra. Paraglacial adjustment of alluvial fans to the last deglaciation in the Snežnik Mountain, Dinaric karst (Slovenia). Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, 2019, vol. 332, str. 66-79, doi: 10.1016/j.geomorph.2019.02.007. [COBISS.SI-ID 69045346]

TIBERI, Lara, COSTA, Giovanni, JAMŠEK RUPNIK, Petra, CECIĆ, Ina, SUHADOLC, Peter. The 1895 Ljubljana earthquake: can the intensity data points discriminate which one of the nearby faults was the causative one?. Journal of seismology, 2018, vol. 22, issue 4, str. 927-941, doi: 10.1007/s10950-018-9743-z. [COBISS.SI-ID 2815061]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, ČUŠ, Franc, ŠMUC, Andrej. Geomorphology and wine: the case of Malvasia Istriana in the Vipava valley. = Geomorfologija in vino: primer Istrske Malvazije v Vipavski dolini. Acta Geographica Slovenica, 2016, 56, št. 1, str. 7-23, doi: 10.3986/AGS.905. [COBISS.SI-ID 39509293]

MOULIN, Adrien, BENEDETTI, Lucilla, RIZZA, Magali, JAMŠEK RUPNIK, Petra, GOSAR, Andrej, BOURLÈS, Didier, KEDDADOUCHE, Karim, AUMAÎTRE, Georges, ARNOLD, Maurice, GUILLOU, Valery, RITZ, Jean-François. The Dinaric Fault System: large-scale structure, rates of slip and Plio-Pleistocene evolution of the transpressive northeastern boundary of the Adria microplate. Tectonics, 2016, issue 10, vol. 35, str. 2258-2292, doi: 10.1002/2016TC004188. [COBISS.SI-ID 2562133]

MOULIN, Adrien, BENEDETTI, Lucilla, GOSAR, Andrej, JAMŠEK RUPNIK, Petra, RIZZA, Magali, BOURLÈS, Didier, RITZ, Jean-François. Determining the present-day kinematics of the Idrija fault (Slovenia) from airborne LiDAR topography. Tectonophysics, ISSN 0040-1951. [Print ed.], 2014, vol. 628, str. 188-205, doi: 10.1016/j.tecto.2014.04.043. [COBISS.SI-ID 2273877]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, BENEDETTI, Lucilla, PREUSSER, Frank, BAVEC, Miloš, VRABEC, Marko. Geomorphic evidence of recent activity along the Vodice thrustfault in the Ljubljana Basin (Slovenia) a preliminary study. Annals of geophysics, ISSN 2037-416X, 2013, vol. 56, no. 6, 8 str., doi: 10.4401/ag-6252. [COBISS.SI-ID 2245205]

BAVEC, Miloš, CAR, Marjeta, STOPAR, Robert, JAMŠEK RUPNIK, Petra, GOSAR, Andrej. Geophysical evidence of recent activity of the Idrija fault, Kanomlja, NW Slovenia = Geofizikalni dokazi za recentno aktivnost Idrijskega preloma v dolini Kanomlje. RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 247-256. [COBISS.SI-ID 2102101]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, BENEDETTI, Lucilla, BAVEC, Miloš, VRABEC, Marko. Geomorfni indikatorji kvartarne aktivnosti Savskega preloma med Golnikom in Preddvorom = Geomorphic indicators of Quarternary activity of the Sava fault between Golnik and Preddvor. RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 299-314. [COBISS.SI-ID 2102357]

PLACER, Ladislav, JAMŠEK RUPNIK, Petra. Ilirskobistriški fosilni plaz - mesto na plazu = The Ilirska Bistrica fossil landslide - the town on the landslide. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2011, knj. 54, št. 2, str. 223-228, doi: 10.5474/geologija.2011.017. [COBISS.SI-ID 1994069]


Celotna bibliografija

Zanimive povezave