Podatki 

 
Geološki podatek
 
Oblika
zapisa
Gradnik
 
Transfer
formati
Zadnji
popravek
DIGITALNI GEOLOŠKI PODATKOVNI NIZI
raster
celica 100x100
grid (ArcInfo), e001
1996
raster
piksel
JPG, TIFF
2005
raster
celica 100x100
grid (ArcInfo), e001
1996
raster
celica 100x100
grid (ArcInfo), e001
1996
raster
piksel
JPG
2005
vektor
linija, poligon
grid (ArcInfo), e001, SHP2
2000
DIGITALNA OSNOVNA GEOLOŠKA KARTA SLOVENIJE
Litostratigrafske enote (vrsta in starost kamnine)
vektor
poligon
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
2003
Geološki linijski elementi (meje in prelomi)
vektor
linija
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
2003
Geološki pojavi
vektor
točka
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
2003
Vpad plasti
vektor
točka
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
2003
Rastrska slika - Osnovna geološka karta v merilu 1 : 100.000
raster
piksel
TIFF
2003
HIDROGEOLOŠKI PODATKOVNI NIZI
vektor
poligon
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
2004
vektor
poligon
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
1997
raster
celica 100x100m
grid (ArcInfo)
2006
DRUGI HIDROGEOLOŠKI PODATKOVNI NIZI
vektor
točka
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
2004
INŽENIRSKO-GEOLOŠKI PODATKOVNI NIZI
vektor
linija, poligon
grid (ArcInfo), e001, SHP2
1996
vektor
linija, poligon
grid (ArcInfo), e001, SHP2
1996
vektor
linija, poligon
grid (ArcInfo), e001, SHP2
1996
vektor
linija, poligon
grid (ArcInfo), e001, SHP2
1996
vektor
linija, poligon
grid (ArcInfo), e001, SHP2
1996
raster
celica 242x242m
grid (ArcInfo)
1996
raster
celica 242x242m
grid (ArcInfo)
1996
KATASTRI
vektor
poligon
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
1997
raster
celica 100x100m
grid (ArcInfo)
2006
vektor
poligon
Cover (ArcInfo), e001, SHP2
2004