Podatki 

 

Karta verjetnosti pojavljanja plazov


Opis: Karta podaja potencialna plazovita območja za območje celotne Slovenije v šestih razredih verjetnosti pojavljanja plazov; ni verjetnosti, zelo majhna verjetnost, majhna verjetnost, srednja verjetnost, velika verjetnost, zelo velika verjetnost. Zanesljivost napovedi je približno 0,88.

Gradniki: Podatki so v rastrski obliki z osnovno celico 25 x 25 metrov, ki je izdelan v Gauss-Krügerjevi projekciji.

Vir zajema: matematični model verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji, merilo vira: 1:250.000, datum vira: 2005, datum zajema: 2005, datum zadnjega popravka: 2005. Avtorja: Marko Komac in Mihael Ribičič.


! Kot javni digitalni podatek je na voljo le v rastrski obliki jpg. Celotna pozicijska natančnost odgovarja grafični natančnosti vira, ki znaša: 0.2 mm x 250.000 = 50 m

Metapodatek po CEN/TC287 standardu [*.pdf]
Naročanje