Podatki 

 

Inženirsko-geološki podatkovni niz

Stabilitetna karta Slovenije - podori


Opis: Stabilitetna karta podorov opredeljuje možnost nastanka hribinskih podorov na območju Slovenije, ki ogrožajo prebivalstvo, ceste in druge objekte. Območje Slovenije je opredeljeno po možnosti nastanka hribinskih podorov; atribut je podornost, ki ima lahko štiri vrednosti (ni možnosti, majhna, srednja, velika).

Gradniki: Podatki so v rastrski obliki z osnovno celico 242 x 242 metrov, ki je izdelan v Gauss-Krügerjevi projekciji.

Vir zajema: Hidrogeološka karta Slovenije iz leta 1996, digitalizirana inženirsko-geološka karta, DMR, merilo vira: 1:400.000, datum vira: 1995-1996, datum zajema: 1995, datum zadnjega ažuriranja: 1996.


Metapodatek po CEN/TC287 standardu [*.pdf]
Naročanje

Stabilitetna karta Slovenije - zemeljski plazovi


Opis: Stabilitetna karta zemeljskih plazov opredeljuje možnost nastanka zemeljskih plazov na območju Slovenije glede na kamninsko sestavo. Ozemlje Slovenije je opredeljeno po možnosti nastanka zemeljskih plazov; atribut je stabilnost, ki ima lahko štiri vrednosti (zelo majhna vrednost plazenja, majhna, srednja, velika).

Gradniki: Podatki so v rastrski obliki z osnovno celico 242 x 242 metrov, ki je izdelan v Gauss-Krügerjevi projekciji.

Vir zajema: Digitalizirana inženirsko-geološka karta, merilo vira: 1:400.000, datum vira: 1995-1996, datum zajema: 1995, datum zadnjega ažuriranja: 1996.


Metapodatek po CEN/TC287 standardu [*.pdf]
Naročanje