Podatki 

 

Inženirsko-geološki podatkovni niz

Inženirsko - geološka karta Slovenije


Opis: Inženirsko-geološka karta je zbir številnih spoznanj o inženirskogeološki zgradbi slovenskega ozemlja. Vse kamnine, ki nastopajo na izredno kompleksno zgrajenem slovenskem področju, so združene po podobnih inženirskogeoloških lastnostih. Inženirsko-geološka karta združuje hribine in zemljine v Sloveniji v 7. skupin. Hribine so opredeljene po njihovi trdoti.

Gradniki: Podatki so v rastrski obliki z osnovno celico 100 x 100 metrov, ki je izdelan v Gauss-Krügerjevi projekciji.

Vir zajema: Iz posplošene geološke karte, merilo vira: 1:400.000, datum vira: 1995-1996, datum zajema: 1995, datum zadnjega ažuriranja: 1997.


Metapodatek po CEN/TC287 standardu [*.pdf]
Naročanje