Podatki 

 

Kataster vrtin


Kataster geoloških vrtin obsega pregled vrtin na celotnem območju R Slovenije. Dostopni podatki o vrtinah so sledeči:

 • identifikator vrtine
 • tip vrtine
 • terenska oznaka vrtine
 • kraj vrtanja
 • topografska karta, na kateri se nahaja vrtina
 • geološka karta, na kateri se nahaja vrtina
 • naklon vrtine
 • azimut vrtine
 • x, y in z koordinate vrtine
 • vir koordinat
 • globina vrtine
 • datum vrtanja
 • lastnik - naročnik
 • obdelal
 • naslov in datum poročila

Gradniki: Vrtine so zajete kot točke.

Vir zajema: različni, merilo vira: različno, datum zajema: 1999-2006, datum zadnjega ažuriranja: 2006.


Metapodatek po CEN/TC287 standardu [*.pdf]
Naročanje