Podatki 

 

Baza nahajališč mineralnih surovin Slovenije s podeljeno rudarsko pravico


Opis: Baza vsebuje osnovne attribute o nahajališčih mineralnih surovin (pridobivalni in raziskovalni prostori) za katere je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje oziroma raziskovanje.

Dostopni so naslednji podatki:

  • identifikator nahajališča
  • ime nahajališča
  • tip nahajališča
  • koordinate x, y
  • občina nahajališča
  • kamnina
  • ocena stanja (aktiven/opuščen/saniran…)
  • perspektivnost
  • ime mineralne surovine po 3. členu ZRud

Gradniki: Nahajališča so zajeta kot točke.

Vir zajema: arhiv GeoZS, datum vira: različni, merilo vira: različno, datum zajema: 1999-2006, datum zadnjega ažuriranja : 2006.


Metapodatek po CEN/TC287 standardu [*.pdf]
Naročanje