Geološki zavod SlovenijeKdo smo

 

Temeljno poslanstvo Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) je zagotavljanje poznavanja geoloških struktur in naravnih bogastev zemeljske notranjosti Slovenije ter razumevanje preteklih in sedanjih procesov pod površjem njenega ozemlja. GeoZS zbira, vodi, hrani in posreduje podatke o geološki zgradbi Slovenije, s svojimi dejavnostmi pa sega tudi prek državnih meja.

Strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije opravljajo raziskovalno, strokovno in razvojno dejavnost tako v okviru javne službe za potrebe Republike Slovenije kot tudi v okviru Evropske Unije. Izvajajo strokovno podporo in svetovanje pri izvajanju aplikativnih projektov, ki se dotikajo polj geoznanosti. Ob tem aktivno sodelujejo z univerzami pri izvajanju dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov.

GeoZS se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno-raziskovalno dejavnost prek povezovanja s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter tako sledi in soustvarja trende razvoja geoloških znanosti. Zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje strokovnih in laičnih javnosti.

GeoZS javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.