10. 10. 2017

Geološki zavod Slovenije objavlja namero za prodajo premičnin

Skladno s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju tudi: zakon) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16; v nadaljevanju tudi: uredba) Geološki zavod Slovenije (v nadaljevanju: GeoZS) objavlja namero za prodajo z neposredno pogodbo naslednje premičnine:

Zaporedna številka Osnovno sredstvo Opis Inventarna številka Leto Ocenjena vrednost Opombe
1 namizni računalnik
ANABERGIT
Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz, 2GB DDR1 RAM, 200 GB HD, g.k. Nvidia Vanta 16MB 15506 2004 10 €
2 namizni računalnik
ANORTIT
Intel Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 4GB DDR2 RAM, 320 GB HD, g.k. GeForce 8600 GT 256MB 15946 2007 15 €
3 prenosni računalnik
ANTIMONIT
Intel Pentium-M 705 1500MHz, 0,7GB DDR1 RAM, 40 GB HD (HP compaq nx7000) 15440 2004 10 € brez napajalnika, baterija ne dela
4 namizni računalnik
COJZIT
Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz, 2GB DDR2 RAM, 550 GB HD, g.k. Nvidia Quadro Fx 570 256MB 15627 2005 10 €
5 namizni računalnik
DIOPSID
Intel Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 2GB DDR2 RAM, 160GB HD, g.k. GeForce 8600 15969 2007 10 €
6 prenosni računalnik
HALKOZIN
Intel Core2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz, 2GB DDR2 RAM, 160GB HD (HP Compaq 8710p) 15977 2007 15 € baterija ne dela, napokano ohišje, dock station
7 prenosni računalnik
HEULANDIT
Intel Atom CPU N455 @ 1.66GHz, 1GB DDR3 RAM, 250GB HD (HP Mini 5103) 16200 2010 15 € počen ekran
8 namizni računalnik
KORNETIT
Intel Pentium 4 CPU 3.40GHz, 2GB DDR2 RAM, 200GB HD, g.k. Matrox Milenium P650 128 MB 15621 2005 10 €
9 namizni računalnik
MANGANIT
Intel Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2GB DDR2 RAM, 300GB HD, g.k. GeForce 7600 GT 256 MB 15938 2007 10 €
10 namizni računalnik
MIKROKLIN
Intel Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 4GB DDR2 RAM, 200GB HD, g.k. GeForce 7600 GT 256 MB 15935 2007 15 €
11 namizni računalnik
NEFELIN
Intel Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2GB DDR2 RAM, 300GB HD, g.k. GeForce 7600 GT 256 MB 15667 2006 10 €
12 namizni računalnik
RODOHROZIT
Intel Pentium 4 CPU 2.60GHz, 1GB DDR1 RAM, 160GB HD 15444 2004 10 €
13 namizni računalnik
SLJUDA
Intel Pentium M processor 2.13GHz, 1GB DDR2 RAM, 80GB HD (HP Compaq nx8220) 15600 2005 10 €
14 namizni računalnik
SMARAGD
Intel Pentium M processor 2.13GHz, 1GB DDR2 RAM, 80GB HD (HP Compaq nx8220) 15599 2005 10 €
SKUPAJ ocenjena vrednost 160 €

V skladu s 3. alinejo 34. člena zakona se prodaja premičnega premoženja opravi na podlagi metode neposredne pogodbe.

Zainteresirani za nakup premičnega premoženja podajo Izjavo o sprejemu ponudbe za odkup stvarnega premičnega premoženja GeoZS na obrazcu, ki je priloga te ponudbe, in sicer v 15 dneh od dneva objave. Interesenti oddajo izjavo osebno v tajništvu GeoZS ali pošljejo priporočeno po pošti. Za čas oddaje vloge se šteje datum oddaje priporočene pošiljke oziroma datum osebne vročitve dokumenta v tajništvu GeoZS.

Premična bo prodana po načelu videno - kupljeno. Računalniki se prodajajo brez operacijskega sistema in druge programske opreme. Premoženje se ne prodaja pod ocenjeno vrednostjo. Premoženje se proda ponudniku, ki ponudi višjo ceno. Če najvišjo ceno ponudi več ponudnikov, se izvedejo pogajanja o ceni. Pogajanja o ceni se bodo izvajala 24.10.2017. V kolikor pogodba ni sklenjena s tem dnem zaradi razlogov na strani kupca, se smatra, da je kupec odstopil od nakupa premičnega premoženja. Kupnino poravna kupec v 8 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupec pridobi premičnino v last in posest po plačilu celotne kupnine.

Ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem dogovoru z Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (telefon 01 2809-814), v sobi 211, Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, praviloma vsak delovni dan, med 7. in 14. uro.