19. 9. 2017

OPOZORILO
Povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov

Zaradi večjih količin padavin v preteklih dneh in napovedanih padavin Geološki zavod Slovenije obvešča prebivalstvo v vzhodni polovici Slovenije o povečani verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču. Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije.