31. 8. 2017

Nacionalni posvet

Raba plitve geotermelne energije v Srednji Evropi in možnosti njene rabe v Sloveniji (primer Ljubljana)

Geološki zavod Slovenije in Mestna občina Ljubljana sta v četrtek, 31. 8. 2017, pod okriljem transnacionalnega projekta GeoPLASMA-CE gostila nacionalni posvet na temo rabe plitve geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje objektov.

Posvet je bil namenjen predstavitvi trenutnega stanja na področju rabe plitve geotermalne energije v Srednji Evropi, s poudarkom na primerih dobrih praks v Nemčiji, ter na kakšen način bo s pomočjo projekta GeoPLASMA-CE spodbujena raba plitve geotermalne energije na pilotnih območjih projekta, med katerimi je tudi območje Mestne občine Ljubljana. Poleg predstavnikov vseh projektnih partnerjev iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Poljske, Slovaške in Češke, so se dogodka udeležili predstavniki Direkcije RS za vode, Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo, lokalnih energetskih agencij in občinskih energetskih upravljavcev, upravljavcev javnih infrastrukturnih omrežij, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter podjetij s področja rabe geotermalne energije.