Mineralne surovine v letu 2015

Že leta 1946 je tedanja država razumela strateški pomen mineralnih surovin in, kot rečemo danes, trajnostnega upravljanja z njimi ter kot ključno sestavino smotrnega raziskovanja, rabe in upravljanja z mineralnimi surovinami prepoznala tudi geološko stroko. Ni torej naključje, da je takratna vlada Republike Slovenije ustanovila Geološki zavod za Slovenijo, predhodnika današnjega Geološkega zavoda Slovenije, prav v okviru Ministrstva za industrijo in rudarstvo.

Na srečo je zavedanje o pomenu teh ključnih naravnih bogastev in njihove neposredne povezanosti z geološko stroko v naši družbi ostalo na sorazmerno visoki ravni in tudi zato lahko letos praznujemo sedemdeset let delovanja Geološkega zavoda Slovenije. Naše delovanje je kljub (zagotovo le začasni) zmanjšani pestrosti izkoriščanja še vedno tesno povezano s področjem mineralnih surovin. Smo izvajalci Rudarske javne službe, izvajamo številne mednarodne projekte s tega področja, v letu 2015 pa smo postali član »Knowledge and Innovation Community (KIC) EIT RawMaterials«. Predvsem pa se nismo odrekli tej tematiki tudi na znanstvenoraziskovalnem področju kljub ne ravno zavidljivim časom in razmeram. Tudi Slovenija bo morala slej kot prej vstopiti v novo obdobje raziskav in rabe mineralnih surovin in se pridružiti skupnim prizadevanjem EU po čim večji lastni oskrbi z mineralnimi surovinami in zmanjševanju odvisnosti od tujih trgov. Geološka stroka bo na to pripravljena.

SREČNO !

Ljubljana, april 2016

dr. Miloš Bavec, direktor GeoZS


Bilten (PDF, 24MB)