Geološki atlas Slovenije

Urednika: dr. Matevž Novak in dr. Nina Rman

2016, 23 x 34 cm

Cena: 17,00 EUR
(stroški pošiljanja so vključeni v ceno)

Napovedujemo izid 2. popravljene in dopolnjene izdaje v mesecu oktobru

Geološki zavod Slovenije je ob 70-letnici svojega delovanja v oktobru 2016 izdal Geološki atlas Slovenije. Uredila sta ga dr. Matevž Novak in dr. Nina Rman, vsebuje pa prispevke 44 avtorjev iz desetih najpomembnejših slovenskih inštitucij, ki se ukvarjajo z geološkimi podatki.

Knjiga, ki obsega 124 strani velikega formata 23 x 34 cm je prva celovita zbirka geoloških in vseh z geologijo povezanih podatkov v Sloveniji in s tako zbirko v knjižni obliki se lahko pohvali le redko katera država. Karte so razvrščene v 11 tematskih poglavij: osnovne geološke karte, geofizikalne, geotermične, hidrogeološke, geokemične, hidrogeokemične karte, karte mineralnih surovin, inženirsko-geološke karte in karte geološko pogojenih nevarnosti, geomorfološke karte, pedološke karte in karte geološke naravne dediščine.

Predstavljenih je 59 kart s kratkimi opisi, ki jih dopolnjuje strokovna literatura. Večina kart je v merilu 1 : 1.000.000, nekaj pa jih je v merilu 1 : 1.800.000. Atlas je napisan dvojezično, v slovenščini in angleščini.

Z Geološkim atlasom Slovenije postajajo slovenski geološki prostorski podatki preglednejši in dostopnejši. Zbrano gradivo odraža visoko praktično vrednost geoznanstvenih raziskav in z njimi pridobljenih podatkov za prostorsko načrtovanje, upravljanje s prostorom in okoljski monitoring ter trajnostni razvoj. Sodobno oblikovan atlas bo pomembno prispeval k prepoznavanju pomena geologije tudi v vsakodnevnem življenju.

Na tem mestu si lahko naložite zloženko.

ISBN 978-961-6498-50-0