4. 9. 2018

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 vabi k sodelovanju


RAZISKOVALCE NA ZAČETKU KARIERE (M/Ž)


Dobrodošli so kandidati z naravoslovno-tehniško izobrazbo ter interesom in/ali izkušnjami na področju 3D geološkega modeliranja, gospodarjenja s pitno vodo in trajnostno rabo virov.

Pogoji za sodelujočega raziskovalca:

  • je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta javni razpis, tj. 5. 10. 2018,
  • ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, objavljenega v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016,
  • izpolnjuje vse druge pogoje iz tega razpisa.

Za raziskovalce, ki se vračajo iz tujine, veljajo še naslednji pogoji:

  • ima na dan objave javnega razpisa začasno ali stalno prebivališče v tujini,
  • ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno (1) leto delovnih izkušenj v tujini na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) ali je
  • na dan objave razpisa zaposlen v tujini na področju RRI.

Projektna prijava z rokom oddaje 5. 10. 2018 bo oblikovana skupaj z GeoZS in sodelujočim gospodarskim subjektom ter vsebinsko povezana s Strategijo pametne specializacije Slovenije. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, predvidoma od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022 in pod pogojem, da bo predlog projekta s strani MIZŠ izbran za sofinanciranje (več o razpisu na tej povezavi). Delo bo potekalo v Ljubljani in v zahodni kohezijski regiji.

Prijave sprejemamo do 14. 9. 2018 po elektronski pošti na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. s pripisom »Za razpis Raziskovalci na začetku kariere 2.1«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vaša prijava naj vsebuje:

  • življenjepis z ustreznimi dokazili za doseganje pogojev razpisa
  • kratko motivacijsko pismo s preferenčnim področjem raziskav
  • seznam najpomembnejših raziskovalnih dosežkov (tudi izpis iz COBISS), prejete nagrade in priznanja ...