Konodonti Slovenije

Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek

2019, 21 x 30 cm

Cena: 33,00 EUR

ISBN 978-961-6498-66-1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Knjiga Konodonti Slovenije predstavlja temeljno znanstveno delo s področja paleontologije in biostratigrafije na ozemlju Slovenije. Avtorja sta priznana raziskovalca: doc. dr. Tea Kolar-Jurkovšek, znanstvena svetnica na Geološkem zavodu Slovenije in ena od vodilnih evropskih raziskovalk konodontov ter dr. Bogdan Jurkovšek, upokojeni znanstveni svetnik, paleontolog in regionalni geolog. Oba sta avtorja številnih znanstvenih in strokovnih del s področja regionalne geologije, biostratigrafije in paleontologije.

Monografija Konodonti Slovenije obsega 260 strani je podprta s številnimi grafičnimi prilogami in terenskimi fotografijami. Pomemben del predstavlja 44 tabl z več sto primerki konodontov. V izboru literature je citiranih več kot 200 del, kar omogoča podrobnejši vpogled v raziskave konodontov doma in v svetu.

V knjigi so celovito in kritično predstavljene vse dosedanje konodontne raziskave v Sloveniji. Velik del knjige je namenjen predstavitvi lastnih objavljenih in neobjavljenih raziskovalnih rezultatov, med katerimi izstopa prvič določena permsko-triasna meja na ozemlju Dinaridov po mednarodno določenih kriterijih. Pomembna dopolnitev dela Konodonti Slovenije so številne grafične priloge, v katerih avtorja geotektonsko, paleogeografsko in litostratigrafsko opredelita vse raziskane plasti s konodonti na ozemlju Slovenije, kar predstavlja pomemben pripomoček geologom pri relativnem datiranju starosti paleozojskih in triasnih plasti.

Avtorja zaključita delo s povsem novo izpopolnjeno conacijo konodontnih združb določenih v Sloveniji, ki predstavlja pomemben prispevek k sodobnim raziskavam konodontov v svetu.

Gre torej za izvirno delo, po katerem bodo poleg paleontologov nedvomno posegali tudi geologi drugih vej geologije in vsi ki jih zanima življenje v starem in srednjem zemeljskem veku, obenem pa bo pripomoček študentom geologije pri pouku paleontologije, regionalne geologije in biostratigrafije paleozojskih in triasnih plasti Slovenije.

Knjiga je napisana vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.