Karta površinske razširjenosti in stopnje zakraselosti kraških območij v Sloveniji 1 : 250.000

Marko Komac & Janko Urbanc

Cena: 25,00 EUR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Približno 98 % pitne vode v Sloveniji pridobivamo iz podzemnih virov. Na kraških območjih leži 42 % vseh zavarovanih vodnih virov in 53 % vseh vodovarstvenih območij v Sloveniji. Kraška območja imajo specifične hidrodinamične lastnosti, kar je pomembno za upravljanje s kraškimi vodnimi viri. Zanesljiv zemljevid zakraselih območij v Sloveniji zato predstavlja osnovo za večino nadaljnjih korakov in aktivnosti, povezanih z upravljanjem s podzemnimi vodnimi telesi in vodnimi viri, kot so določitev hidrogeokemičnih značilnosti vodonosnikov, določitev stopnje ranljivosti podzemne vode, ali kot pomoč pri umeščanju okoljsko problematičnih objektov v prostor. Vsebina karte je podrobneje razložena v priloženem tolmaču.

Študija, na podlagi katere je bila izdelana Karta površinske razširjenosti in stopnje zakraselosti kraških območij v Sloveniji v merilu 1 : 250.000, je potekala v okviru projekta J1-2349 – Prostorski model hidrokemijske sestave podzemnih vod Slovenije v GIS okolju in je bila financirana s strani ARRS ter lastnih sredstev Geološkega zavoda Slovenije.

Karto spremlja tolmač v slovenskem in angleškem jeziku.

Leto izida: 2013 (karta), 2017 (tolmač)

ISBN 978-961-6498-40-1 (karta)

ISBN 978-961-6498-54-8 (tolmač)