15. 2. 2019

Permsko-triasne plasti pri Žireh – naravna vrednota državnega pomena

Pred 251 milijoni let se je zgodila ena največjih katastrof v zgodovini Zemlje, v kateri je izumrlo kar 96% vseh morskih vrst in 70% kopenskih vretenčarjev, ki so živeli ob koncu starega zemeljskega veka. Glavni vzrok izumrtja je bila močno povečana vulkanska dejavnost vključno z enim največjih izbruhov bazaltne lave a območju današnje Sibirije.

Najpopolnejši zapisi tega dogajanja so se ohranili tudi v apnenčevih plasteh profila Lukač pri Žireh, v katerih je bila meja med starim in srednjim zemeljskim vekom dokazana z mikrofosili (konodonti), iz istih plasti pa so bile določene tudi štiri nove fosilne vrste luknjičark poimenovane po Žireh, Dinaridih, profilu Lukač in po Sloveniji.

Apnenčeve plasti v profilu Lukač pri Žireh danes predstavljajo tipičen geološki profil permsko-triasne meje za območje celotnih Dinaridov. Zaradi velike znanstvene vrednosti, lahke dostopnosti in možnosti predstavitve na terenu, je Zavod RS za varstvo narave, na pobudo raziskovalne skupine Geološkega zavoda Slovenije in Občine Žiri, posredoval Ministrstvu za okolje in prostor strokovni predlog za razglasitev profila Lukač za novo geološko (naravno) vrednoto. Dne 1. 2. 2019 je bil sprejet nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, v katerem profil Lukač opredeljen kot naravna vrednota državnega pomena.


Literatura o profilu Lukač:

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan. First record of Hindeodus-Isarcicella population in Lower Triassic of Slovenia. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, ISSN 0031-0182. [Print ed.], 2007, vol. 252, iss. 1, str. 72-81. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.11.036.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan, ALJINOVIĆ, Dunja. Conodont biostratigraphy and lithostratigraphy across the Permian-Triassic boundary at the Lukač section in western Slovenia. Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia, ISSN 0035-6883, 2011, vol. 117, no. 1, str. 115-133.

NESTELL, Galina P., KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan, ALJINOVIĆ, Dunja. Foraminifera from the Permian-Triassic transition in western Slovenia. Micropaleontology, ISSN 0026-2803, 2011, vol. 57, no. 3, str. 197-222.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan, ALJINOVIĆ, Dunja, NESTELL, Galina P. Biostratigrafska določitev permsko-triasne meje v profilu Lukač. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports, 20. posvetovanje slovenskih geologov = 20th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2011, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 21). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. 2011, str. 56-59.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan, ALJINOVIĆ, Dunja, NESTELL, Galina P. Stratigraphy of Upper Permian and Lower Triassic strata of the Žiri area (Slovenia) = Stratigrafija zgornjepermskih in spodnjetriasnih plasti žirovskega ozemlja. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2011, knj. 54, št. 2, str. 193-204, doi: 10.5474/geologija.2011.015.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan (avtor, fotograf). Kaj se lahko naučimo iz permsko-triasne katastrofe : geološka zgodovina : največje izumiranje v zgodovini Zemlje se je dogajalo pred 252 milijoni let. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 21. maja 2015, leto 57, št. 116, str. 15.