18. 1. 2019

Na osnovi 47. člena Statuta GeoZS in Pravilnika o priznanjih in častnem nazivu GeoZS za znanstveno - raziskovalne in razvojne dosežke razpisujemo

postopek za izbor in podelitev priznanj in nagrad GeoZS

za obdobje 2016-2018


Razpisuje se nagrada za vrhunske raziskovalne dosežke na področju geologije:

  • plaketa Marka Vincenca Lipolda,
  • medalja Marka Vincenca Lipolda

ter priznanje Geološkega zavoda Slovenije za zasluge pri razvijanju odnosov zavoda z drugimi raziskovalnimi organizacijami doma in v svetu:

  • častna listina GeoZS,
  • naziv Častni član GeoZS.

Pisne predloge za nagrade in priznanja z obrazložitvijo posamezniki posredujte do 31. 3. 2019. Komisiji za izbiro in podelitev Lipoldovih priznanj in nagrad GeoZS pri Znanstvenem svetu GeoZS. Oddajte jih v zaprti kuverti v tajništvo GeoZS.

Podelitev priznanj in nagrad bo letos sedmič, predvidoma v mesecu aprilu 2019.

Podrobnejša obrazložitev pogojev razpisa je opredeljena v Pravilniku o priznanjih in častnem nazivu GeoZS za znanstveno – raziskovalne in razvojne dosežke, ki je objavljen na spletnih straneh GeoZS ter na voljo v tajništvu GeoZS.