Strokovni posvet o ureditvi pridobivanja, zbiranja, interpretiranja in dostopnosti geoloških podatkov v Sloveniji

19. decembra sta Slovensko geološko društvo in Geološki zavod Slovenije organizirala strokovni posvet o ureditvi pridobivanja, zbiranja, interpretiranja in dostopnosti geoloških podatkov v Sloveniji. Na posvetu smo predstavili dve sodobni ureditvi tega področja iz Švice in Nizozemske, ki sta v svojih zasnovah primerljivi z ureditvijo kot bi si jo, po dosedanji razpravi v strokovnih krogih, želeli tudi v Sloveniji.

Povezava na program posveta s pripetimi predstavitvami.