PanAfGeo

Naslov Vseafriška podpora partnerstvu med Združenjem Evropskih geoloških zavodov - EuroGeoSurveys (EGS) in Organizacijo afriških geoloških zavodov - Organization of African geological Surveys (OAGS)
Povezava na spletno stran projekta PanAfGeo
Program Pan-African Programme 2014–2020
Trajanje projekta 12/2016 – 12/2019
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSEBINA:

PanAfGeo je projekt vseafriške podpore partnerstvu med Združenjem Evropskih geoloških zavodov - EuroGeoSurveys (EGS) in Organizaciji afriških geoloških zavodov - Organization of African geological Surveys (OAGS), ki je namenjen krepitvi znanja strokovnjakov iz afriških geoloških geoloških zavodov preko inovativnega programa usposabljanj, predvsem na področju trajnostnega izkoriščanja mineralov in z njimi povezanih infrastruktur ter preprečevanja in ublažitve naravnih nesreč.

Z razvojem tega ambicioznega vse-afriškega projekta se bo okrepil geološki sektor v Afriki, kar bo korak naprej v politični zavezanosti in sodelovanju med EU in Afriko na tem področju.

Glavni cilji projekta PanAfGeo so:

  • krepitev zmogljivosti in vloge afriških nacionalnih geoloških zavodov;
  • prispevanje k ocenam mineralnih virov;
  • povečanje dejavnosti nacionalnih geoloških zavodov pri regionalnem kartiranju in raziskovanju za namen nadgradnje svojih baz podatkov in zalog mineralnih surovin;
  • krepitev ravni geološkega znanja in spretnosti v nacionalnih geoloških zavodih preko usposabljanj;
  • krepitev potenciala OAGS na afriški celini.

Trajnostna uporaba virov geološkega izvora, kot so minerali in ne-energetske surovine ter podzemne vode, zahtevajo spretnosti, ki temeljijo na sodobnem znanju in tehnologiji, prilagojeni lokalnim potrebam. Geologija območja zahteva kvalificirane in izobražene posameznike ter tehnična orodja, ki si jih večina geoloških zavodov v Afriki ne more privoščiti. Projekt z decentraliziranim usmerjenim šolanjem afriških strokovnjakov preko določanja različnih načinov usposabljanja, infrastrukture in ustrezno organizacijo, krepi njihovo zmogljivost.

Organizirana bodo kratkoročna in srednjeročna usposabljanja, zlasti na področju analize satelitskih posnetkov, izdelave digitalnih kart, geokemije in analitične kemije, ekonomske geologije, raziskovanja rudnin in geološkega kartiranja. Izvedene bodo številne delavnice (treningi) za uvedbo in izvajanje sodobnih metod in tehnik v geološki kartografiji (daljinsko zaznavanje, geofizika v zraku, GIS, GPS, DEM, sodobne metode na terenu itd.).

PanAfGeo projekt pokriva celotno afriško celino s posebnim poudarkom na tistih državah, ki so bogate z mineralnimi viri. Projekt je namenjen Organizaciji afriških geoloških zavodov (OAGS) in njenih organizacijah ter ustreznim vladnim organom, kot so rudniški organi in geološki raziskovalni organi (npr. Univerze, raziskovalni centri).