ORAMA

Naslov Optimizacija kvalitete informacij v evropski podatkovni zbirki RAw MAterials
Povezava na spletno stran projekta ORAMA
Program HORIZON 2020
Trajanje projekta 12/2017 – 11/2019
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSEBINA:

GeoZS je partner v projektu ORAMA, ki se je pričel v decembru 2017 pod okriljem programa H2020. Eden izmed glavnih ciljev projekta je optimizacija zbiranja informacij o primarnih in sekundarnih surovinah znotraj držav članic EU. Razvoj jasne strategije za izboljšavo kvalitete zbranih podatkov, harmonizacija statističnih podatkov z direktivo INSPIRE (infrastrukturo za prostorske informacije v Evropi) in transparentna izmenjava informacij na različnih nivojih (nacionalnem in evropskem) so ključnega pomena za projekt. Na podlagi kritične obravnave metod zbiranja informacij o surovinah na nacionalnem nivoju bo projekt omogočil prepoznavanje vrzeli, ovir in primere najboljših praks za prenos informacij na evropsko raven. S tem bodo strokovnjaki partnerskih organizacij lahko izboljšali in nadgradili evropske podatkovne baze o primarnih in sekundarnih mineralnih surovinah, ki so že bile vzpostavljene v projektih MINERALS4EU in ProSUM. Hkrati bodo razvili orodja in gradiva, s katerimi si bodo v obliki delavnic, spletnih seminarjev in sorodnih mehanizmov prizadevali razširiti mrežo znanja na področju mineralnih surovin, ki bi dolgoročno gledano zajemala vse evropske države. Na tej stopnji bodo Evropski Skupnosti na voljo usklajene, visoko kvalitetne in lahko prenosljive informacije o surovinah, ki bodo podprle strateške politične odločitve in trajnostne naložbe v industrijskem sektorju na področju mineralnih surovin.