InnoLOG

Naslov Inovativno karotažno orodje za in-situ določanje mineralnih surovin
Povezava na spletno stran projekta InnoLOG
Program Eit RawMaterials
Trajanje projekta 04/2017 – 03/2020
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSEBINA:

Glavni učinek projekta InnoLOG je povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij, ki se ukvarjajo s surovinami, ter zagotavljanje inovativnih rešitev za učinkovito in trajnostno izkoriščanje surovin. Projekt prispeva k napredku inovativnih tehnologij z visokim doprinosom v vrednostni verigi skupaj z razvojem tehnologij in inovativnih rešitev. Glavni cilj projekta je izboljšati učinkovitost obstoječih geofizikalnih orodij za identifikacijo specifičnih podzemnih surovin in oceno mineralnih usedlin. Inovativna orodja za pregled vrtin, ki temeljijo na nedavno razvitih senzorjih in inovativnih procesnih kapacitetah, ponujajo nove priložnosti za razvoj učinkovitih orodij za raziskovanje vrtin, primernih za odkrivanje in količinsko opredelitev surovin pod zemeljskim površjem. Obsežna testiranja zmogljivosti orodij, najprej v raziskovalnih objektih in v rudnikih, bo demonstrirala učinkovitost novih geofizikalnih orodij kot stroškovno učinkovita orodja za raziskovanje surovin in diagnosticiranje zmogljivosti.