UNEXMIN

Naslov Podvodni raziskovalec potopljenih rudnikov
Povezava na spletno stran projekta UNEXMIN
Program Obzorje 2020
Trajanje projekta 02/2016 - 10/2019
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner, vodja delovnega paketa
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSEBINA:

Številni evropski rudniki so dandanes zaprti in zaliti z vodo. Zato je zbiranje geoloških in drugih informacij onemogočeno, le-te pa so se lahko tekom stoletij tudi porazgubile. Žal je ponovno raziskovanje zalitih opuščenih rudnikov z uporabo konvencionalnih metod zelo drago, z uporabo daljinsko vodenih strojev pa nemogoče, predvsem zaradi dejstva, da so rudniki kompleksna mreža rovov, v katerih se nahajajo različne ovire, ki onemogočajo učinkovito komunikacijo med strojem in operaterjem. V okviru projekta UNEXMIN bo razvita nova tehnologija, s katero bo možno potopljene rudnike ponovno raziskovati na povsem nov način, in sicer z uporabo avtonomnih robotskih podmornic.

Nameni projekta so sledeči:

  • razviti in zgraditi robotskega raziskovalca (UX-1) za avtonomno 3D kartiranje potopljenih rudnikov;
  • razviti večnamensko robotsko platformo, s katero bo možno vzpostaviti sodelovanje med različnimi UX-1 enotami in
  • prikazati delovanje te enote na primernih pilotnih območjih.

Novi pristopi, uporabljeni v projektu UNEXMIN, bodo omogočali pridobivanje dragocenih informacij o geometriji rudnikov, kot tudi različne geološke podatke za izdelavo ali nadgradnjo obstoječih 3D modelov rudišč. Ob interesu za morebitna odpiranja rudišč v prihodnosti se bo z uporabo tega sistema zmanjšala potreba po dragem vrtanju iz površine.

Na podlagi nove razvite tehnologije bo možno pregledati in kartirati zapuščene in potopljene rudnike, in s tem ponovno oceniti dostopne zaloge mineralnih surovin, ki jih še imamo na območju Evrope. Prednost te metode pred običajnimi, konvencionalnimi metodami so predvsem drastično nižji stroški ponovnega raziskovanja. Po drugi strani pa bo ta tehnologija pripomogla tudi k dokumentiranju in ohranjanju naše rudarske dediščine.