031  263  577
 
  01  2809  779

Predstavitev

dr. Petra Jamšek Rupnik

Asistentka z doktoratom
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Raziskovalna področja

tektonska geomorfologija, površinski procesi, aktivna tektonika, seizmotektonika, paleoseizmologija, potresna nevarnost, kvartar, vinski terroir

Izobrazba

2013: doktorica znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Naravoslovnotehniška fakulteta, program Grajeno okolje, smer Geologija. Naslov: Geomorfološki dokazi za aktivno tektoniko v Ljubljanskem bazenu.

2009: Univ. dipl. inž. geol. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. Naslov: Opredelitev geogenih parametrov terroir-ja sorte Malvazija v Vipavski dolini.

Dodatna usposabljanja

2010/2011: študij in usposabljanje za področja tektonske geomorfologije, aktivne tektonike, seizmotektonike, obalnih procesov, naravnih nevarnosti in potresne nevarnosti, CEREGE, Univerza Aix-Marseille, Aix-en-Provence, Francija.

2011: Študijski predmet Digitalni višinski podatki v geoznanosti, Eötvös Univerza v Budimpešti, Madžarska.

 

Izbrani projekti

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

MOULIN, Adrien, BENEDETTI, Lucilla, GOSAR, Andrej, JAMŠEK RUPNIK, Petra, RIZZA, Magali, BOURLÈS, Didier, RITZ, Jean-François. Determining the present-day kinematics of the Idrija fault (Slovenia) from airborne LiDAR topography. Tectonophysics, ISSN 0040-1951. [Print ed.], 2014, vol. 628, str. 188-205, doi: 10.1016/j.tecto.2014.04.043. [COBISS.SI-ID 2273877]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, BENEDETTI, Lucilla, PREUSSER, Frank, BAVEC, Miloš, VRABEC, Marko. Geomorphic evidence of recent activity along the Vodice thrustfault in the Ljubljana Basin (Slovenia) a preliminary study. Annals of geophysics, ISSN 2037-416X, 2013, vol. 56, no. 6, 8 str., doi: 10.4401/ag-6252. [COBISS.SI-ID 2245205]

BAVEC, Miloš, CAR, Marjeta, STOPAR, Robert, JAMŠEK RUPNIK, Petra, GOSAR, Andrej. Geophysical evidence of recent activity of the Idrija fault, Kanomlja, NW Slovenia = Geofizikalni dokazi za recentno aktivnost Idrijskega preloma v dolini Kanomlje. RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 247-256. [COBISS.SI-ID 2102101]

JAMŠEK RUPNIK, Petra, BENEDETTI, Lucilla, BAVEC, Miloš, VRABEC, Marko. Geomorfni indikatorji kvartarne aktivnosti Savskega preloma med Golnikom in Preddvorom = Geomorphic indicators of Quarternary activity of the Sava fault between Golnik and Preddvor. RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, nov. 2012, letn. 59, št. 2/3, str. 299-314. [COBISS.SI-ID 2102357]

PLACER, Ladislav, JAMŠEK RUPNIK, Petra. Ilirskobistriški fosilni plaz - mesto na plazu = The Ilirska Bistrica fossil landslide - the town on the landslide. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2011, knj. 54, št. 2, str. 223-228, doi: 10.5474/geologija.2011.017. [COBISS.SI-ID 1994069]

Celotna bibliografija

Ostale dejavnosti

   Članica Društva za raziskovanje jam Ljubljana Pohodništvo, gorništvo


   Pohodništvo, gorništvo

Zanimive povezave