C3

Naslov Cave’s Cryosphere and Climate
Povezava na spletno stran projekta C3
Trajanje projekta 11/2016 - 11/2019
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

VSEBINA:

Namen projekta je monitoring, proučevanje, datiranje in modeliranje jam s stalnim ledom v vzhodnih Alpah. Območje proučevanja je Kaninsko pogorje, eno izmed najbolj zakraselih območij v celotni alpski verigi. Projektni rezultati bodo prinesli novo znanje o dinamiki mikroklime, ki deluje v takšnih okoljih in interakciji med klimatskimi spremembami in podzemno kriosfero. Izsledki raziskav bodo imeli pomembno vlogo tudi pri proučevanju hidrologije krasa v Alpah pod vplivom klimatskih sprememb in oceni zalog podzemne vode.

Delovni paketi (DP):

DP 1: Iskanje in izbor vsaj dveh jam (dinamične ledene jame), v katerih se bodo namestile sonde za monitoring jamskega okolja; geomorfološke raziskave; geofizikalne raziskave, monitoring mikroklime

DP 2: Izbira niza statičnih ledenih jam, v katerih se bodo izvajale raziskave sezonske in letne masne bilance

DP 3: Izbor, pridobivanje, analiza in datacije organskih in kalcitnih vključkov v ledu za boljše razumevanje in kronologijo paleoklimatskega razvoja območja

DP 4: Lidarske raziskave za izvedbo monitoringa masne bilance izbranih statičnih ledenih jam

DP 5: Objava rezultatov raziskav v kakovostnih mednarodnih recenziranih znanstvenih revijah in njihova predstavitev na pomembnejših mednarodnih konferencah

DP 6: Diseminacija rezultatov v medijih, spletnih straneh, Facebook strani in na območju Naravnega parka Julijske Predalpe. Izdelava dokumentarnega filma, ki bo imel vpliv na širšo javnost in bo predstavljen na nacionalnem/mednarodnem filmskem festivalu. Organizacija konference ob zaključku projekta, kjer bodo predstavljeni pomembnejši projektni rezultati.

DP 7: Promocija mednarodne poletne šole namenjene doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem, ter tudi študentom magistrskega študija, v kolikor so le-ti vključeni v raziskovalne projekte, ki se skladajo s cilji tega projekta.

Vodilni partner in organ financiranja: Komisija za jame E. Boegan, Società Alpina delle Giulie (CAI)

Znanstveni vodilni partner: Raziskovalna skupina za klimatske in paleoklimatske raziskave, ISMAR-CNR Trst, Italija

Partnerji:

 • Skupina za geofizikalne raziskave, Univerza v Trstu, Italija
 • Raziskovalna skupina za klimatske spremembe, Univerza Insubria - Varese, Italija
 • Skupina za izotopsko geokemijo,Univerza Cà Foscari - Benetke, Italija
 • Univerza v Bolonji, Italija - magistrska naloga
 • Naravni park Julijske Predalpe, Italija
 • Raziskovalna skupina za kvartar, Univerza v Innsbrucku, Avstrija
 • Geološki zavod Slovenije, Slovenija

Drugo sodelovanje:

 • Laboratorij za okoljsko kemijo, Inštitut Paul Scherrer, Švica
 • ColdLab, Univerza Milano Bicocca, Italija
 • Inštitut za fiziko okolja, Univerza Heidelberg, Nemčija
 • Inštitut za dinamiko okoljskih procesov – IDPA CNR Benetke, Italija
 • Raziskovalna skupina za palinologijo in arheobotaniko, Inštitut za botaniko, Univerza v Innsbrucku, Avstrija