• IMG2
 • IMG4
 • IMG1

Aktualno

 • 1


Portal eGeologija omogoča odprt dostop do obsežnega nabora geoloških podatkov v skladu s sprejetimi standardi za prostorske podatke (INSPIRE). Uporabniki imajo dostop do neinterpretiranih in interpretiranih geoloških podatkov prek enotne vstopne točke na svetovnem medmrežju. Podatke lahko prenesejo v svoje okolje za nadaljnjo uporabo.

Portal eGeologija zagotavlja vpogled v poenotene metapodatkovne opise, vpogled prek spletnega pregledovalnika in pridobitev prostorskih podatkov na podlagi spletne kartografske storitve, spletne objektne storitve in ZIP- ali PDF-datotek.

image

Dejavnosti

 • Geološki informacijski center

  Geološki informacijski center

  Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je, da zajame, uredi in hrani podatke s področja geologije in sorodnih ved v enoten informacijski sistem in jih posreduje naročnikom.
  Preberi več
 • Geohazard

  Geohazard

  Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.
  Preberi več
 • Geotermija

  Geotermija

  Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Poleg energetske izrabe se termalna voda uporablja tudi kot naravno zdravilno sredstvo.
  Preberi več
 • Regionalna geologija

  Regionalna geologija

  Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalnogeološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih.
  Preberi več
 • Podzemne vode

  Podzemne vode

  Hidrogeologija je veda, ki preučuje podzemno vodo, njeno dinamiko in lastnosti, njen odnos z okoliškimi geološkimi strukturami in njeno povezovanje s površinsko vodo v krogotok vode v naravi.
  Preberi več
 • Geokemija okolja

  Geokemija okolja

  Geokemija proučuje procese, vsebnosti in porazdelitve kemičnih prvin v najrazličnejših naravnih materialih. V zadnjem času je geokemija še posebno pomembna, ker študiramo spremembe v okolju zaradi vpliva antropogenizacije.
  Preberi več
 • Mineralne surovine

  Mineralne surovine

  Slovenija kljub svoji razmeroma majhni površini razpolaga z določenimi vrstami mineralnih surovin.
  Preberi več
 • Laboratorij

  Laboratorij

  Geološki zavod Slovenije ima laboratorij za sedimentološke, petrografske, mineraloške, paleontološke in geokemijske analize.
  Preberi več
 • 1

70 geoloških zanimivosti Slovenije

V okviru praznovanja 70-letnice je GeoZS izdal prvi in edini sodobni geološki vodnik po Sloveniji, ki spada med temeljna dela s področja slovenske poljudne geologije. V njem 25 avtorjev iz treh vodilnih slovenskih raziskovalnih ustanov s področja geologije ter pod uredniškim in tehničnim vodstvom Geološkega zavoda Slovenije na privlačen način, v obliki opisov z odličnimi slikovnimi prilogami predstavlja izbrane slovenske geološke zanimivosti. V izbor je vključenih nekaj pojavov iz vsake slovenske regije. Poleg najnovejših in najzanimivejših znanstvenih spoznanj o teh pojavih vodnik podaja tudi informacije o pomenu naravnih geoloških danosti za razvoj gospodarskih dejavnosti, kot so na primer rudarstvo, vinogradništvo in turizem. Avtorji so s tem želeli povečati prepoznavnost geologije in hkrati širiti razumevanje pomena njenih ugotovitev za vsakdanje življenje. Vodnik je namenjen najširšemu krogu ljubiteljev narave, hkrati pa je poučen turistični vodnik za geoturizem.

Knjigo je mogoče naročiti v GeoZS knjižnici.

Vsebinski popravki 1 izdaje 70 geoloških zanimivosti Slovenije


Seznam zanimivosti

1 Strahomersko okno na Barju
Literatura:
 • 1a Pavšič, J. (ur): Ljubljansko barje : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo. Društvo Slovenska matica, Ljubljana: 214 str.
 • 1b Kali in barjanska okna za prihodnost – projekt LOKNA.
 • 1c Brenčič, M. 1993: Barjanska okna. Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar, 18: 14-15.

2 Litiotidni apnenec v Podpeči
Literatura:
 • 2a Buser, S., Debeljak, I. 1996: Spodnjejurske plasti s školjkami v južni Sloveniji. Geologija, 37-38: 23-62.
 • 2b Ramovš, A. 2000: Podpeški in črni ter pisani lesnobrdski apnenec skozi čas. Mineral, Ljubljana: 1-115.

3 Boksit v Borovnici
Literatura:
 • 3a Ramovš, A. 1980: Nenavadni gradbeni okrasni kamen v Borovnici. Proteus, 43: 66-69.
 • 3b Dozet, S. 2012: Ležišče boksita Kopitov grič-Železnik (454 m) pri Borovnici. Naš časopis (Vrhnika), 396: 39 in 397: 39.

4 Črn apnenec na Lesnem Brdu
Literatura:
 • 4a Jelen, B. 1990: Karnijska školjčna favna na Lesnem Brdu in njen paleobiološki pomen. Geologija, 31/32: 11-127.
 • 4b Mirtič, B., Mladenovič, A., Ramovš, A., Senegačnik, A., Vesel, J., Vižintin, N. 1999: Slovenski naravni kamen. MZT: 131 str.
 • 4c Ramovš, A. 2000: Podpeški in črni ter pisani lesnobrdski apnenec skozi čas. Ljubljana, Mineral: 115 str.

5 Dolomit na Polhograjski Grmadi
Literatura:
 • 5a Aničić, B. 2002: Sedimentne kamnine ali usedline. Dolomit. Proteus, 64/7: 316-319.
 • 5b Novak, M. 2010: Dolomit - kamnina leta 2010. Proteus, 72/9-10: 455-460.

6 Fosilna morska obala na Vačah
Literatura:
 • 6a Fosilna morska obala – Vačah.
 • 6b Zarnik, B. 1994: Geološka zgradba ozemlja med Vačami in Litijo, diplomsko delo. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana: 108 str.

7 Miocenski fosili v Lipovici
Literatura:

8 Škofjeloški konglomerat v Kamnitniku
Literatura:
 • 8a Ramovš, A. 1968: Škofjeloški konglomerat, njegova sestava, fosilni ostanki in geološka zgodovina. Loški razgledi, 15: 164-179.
 • 8b Novak, M. 2009: Konglomerat - kamnina leta 2009. Proteus, 71/7: 314-318.
 • 8c Debevec, G. 2015: Sedimentološka analiza škofjeloškega konglomerata v profilu Kamnitnik, diploma. Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana: 39 str.

9 Hotaveljski apnenec
Literatura:
 • 9a Ramovš, A. 1995: Hotaveljčan skozi čas. Marmor Hotavlje, Hotavlje: 128 str.
 • 9b Mirtič B., Mladenovič A., Ramovš A., Senegačnik A., Vesel J., Vižintin N. 1999: Slovenski naravni kamen. MZIT, Restavratorski center Republike Slovenije, Ljubljana: 131 str.

10 Zaliloški skrilavi glinavec
Literatura:
 • 10a Ramovš, A. 1953: Strešni skrilavci v Selški dolini. Proteus, 15: 174-178.
 • 10b Novak, M. 2012: Skrilavec - kamnina leta 2012. Proteus, 74/9-10: 451-458.

11 Dolina Triglavskih jezer
Literatura:
 • 11a Šmuc, A. 2015: Od toplih oceanov do hladnih ledenikov: Dolina Triglavskih jezer. Planinski vestnik, 115/1: 52-55.
 • 11b Ogorelec, B. & Mišič, M. 2006: Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije. Geologija, 49/1: 69-84.
 • 11c Šmuc, A. 2005: Jurassic and Cretaceous stratigraphy and sedimentary evolution of the Julian Alps, NW Slovenia. ZRC Publishing, ZRC SAZU, Ljubljana: 98 str.

12 Bobovec in druge skorjaste železove rude
Literatura:
 • 12a Vidrih, R., Herlec, U. 2006: Nahajališča bobovca v predgorju Julijskih Alp. Mineralna bogastva Slovenije, Scopolia, Suppl. 3, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana: 154-157.
 • 12b Cundrič, I.J. 2002: Pozabljeno bohinjsko zlato. Zbirka Gorenjski kraji in ljudje, 21. Gorenjski muzej Kranj. Založba Cerdonis, Slovenj Gradec.

13 Ledeniške morene in jezero na Bledu
 • 13a Novak, M, Bavec, M. 2013: Geološke značilnosti Bleda in okolice. V: Gregori, J (ur.): Geološke značilnosti Bleda in okolice. Scopolia, Suppl. 6, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana: 1-31.
 • 13b Bavec, M., Verbič, T. 2011: Glacial history of Slovenia. V: Ehlers, J., Gibbard, P. L., Hughes, P. D. (ur.): Quaternary glaciations - extent and chronology : a closer look. Developments in quaternary science, 15: 385-392.

14 Peračiški tuf
Literatura:
 • 14a Ramovš, A. 2008: Peračiški zeleni kamen. Pomnik mnogih gorenjskih cerkva in domačij. Družina, 147 str.
 • 14b Novak, M. 2011: Tuf - kamnina leta 2011. Proteus, 73/9-10: 446-452.
 • 14c Turistično društvo Brezje, 2011: Brezjanska pot miru

15 Paleozojske kamnine Dovžanove soteske
Literatura:
 • 15a Buser, S. 1984: Vodnik poti Jezersko-Tržič-Jesenice : slovenska geološka transverzala. Društvo prijateljev mineralov in fosilov, Tržič: 91 str. (Ponatisa 1987 in 1991, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana).
 • 15b Ramovš, A. 2002: Barviti trogkofelski apnenec Dovžanove soteske: lepotni spev narave. Občina Tržič, Tržič, 75 str.
 • 15c Novak, M., Mrak, I. 2013: Naravni spomenik Dovžanova soteska: geologija in površje. Občina Tržič, Tržič, 37 str.

16 Nahajališče lehnjaka na Jezerskem
Literatura:
 • 16a Buser, S. 1991: Slovenska geološka pot: vodnik po Slovenski geološki poti, 2. izdaja. Geološki zavod, Ljubljana: 122 str.
 • 16b Brenčič, M., Poltnig, W. 2008: Podzemne vode Karavank= Grundwasser der Karawanken. GeoZS, JR, Ljubljana, Graz: 114-115.

17 Mezozojske kamnine na Mangartskem sedlu
Literatura:
 • 17a Ogorelec, B., Buser, S., Mišič, M. 2006: Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije. Geologija, 49/1: 69-84.
 • 17b Šmuc, A., Goričan, Š., Črne A.-E. 2010: E2 Razvoj jure in krede na Mangartu. Ekskurzije za 3. Slovenski geološki kongres, Bovec: 81-98.
 • 17c Črne, A.-E., Šmuc, A., Skaberne, D. 2007: Jurassic neptunian dikes at Mt. Mangart (Julian Alps, NW Slovenia). Facies, 53: 249-265.

18 Drobirski tok v Logu pod Mangartom
Literatura:
 • 18a Bavec, M. 2001: Masni tokovi sedimentov - stalnica v geološki zgodovini - primer Zgornjega Posočja. V: Ušeničnik, Bojan (ur.): Nesreče in varstvo pred njimi. Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, Ljubljana: 25-28.
 • 18b Vidrih, R. 2008: Potresna dejavnost Zgornjega Posočja. Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, Ljubljana: 509 str.

19 Visokogorski kraški podi na Kaninu
Literatura:
 • 19a Gabrovšek, F., Otoničar, B. 2010: E3 Kras na Kaninskih podih. Ekskurzije za 3. Slovenski geološki kongres, Bovec: 99-106.
 • 19b Kunaver, J., Celarc, B., Dakskobler, I., Ivančič, I., Klavora, V., Mihelič, M., Pirnat, J., Trilar, T. 2011: Kaninsko pogorje in učna pot na Prestreljeniških podih: naravoslovni, zgodovinski in turistični vodnik, 1. izd. Turistično društvo, Bovec: 167 str.

20 Ledenik, kvartarno jezero in potres v Srpenici
Literatura:
 • 20a Gosar, M., Kovačič, K., Bavec, M. 2008: Geokemična sestava lamin v mlajšekvartarnem jezerskem sedimentu pri Srpenici v dolini Soče. Geologija, 51/1: 119-126.
 • 20b Marjanac, T., Marjanac, L., Poljak, M., Živčić, M., Bavec, M. 2001: Seizmiti v Srpenici - pokazatelji paleoseizmičnosti v Zgornjem Posočju. Geologija, 44/2: 341-350.

21 Zgornjekredni fliš v tolmunu Otona
Literatura:

22 Dachsteinski apnenec na Krnu in Batognici
Literatura:
 • 22a Ogorelec, B., Buser, S. 1996: Dachstein Limestone from Krn in Julian Alps (Slovenia) = Razvoj dachsteinskega apnenca na Krnu v Julijskih Alpah. Geologija, 39: 133-157.
 • 22b Babić, L. 1980: The origin of “Krn breccia” and the role of the Krn area in the Upper Triassic and Jurassic history of the Julian Alps. Vesnik, 28/24, ser A.: 38-39.

23 Rdeči apnenec in laporovec na Rdečem robu
Literatura:
 • 23a Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B. 1974: Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom. Geologija, 17: 425-476.
 • 23b Radoičić, R., Buser, S. 2004: Biostratigrafija zgornjekrednih pelagičnih apnencev okolice Bovca v Julijskih Alpah. Geologija, 47/2: 151-177.

24 Posledice aktivne tektonike v dolini Tolminke
Literatura:
 • 24a Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak M., Živčić, M. 2001: The earthquake of 12 April 1998 in the Krn Mountains (Upper Soča valley, Slovenia) and its seismotectonic characteristics. Geologija, 44/1: 169-192.
 • 24b Vidrih, R. (ur). 2006: Potresi v letu 2004. ARSO, Urad za seizmologijo in geologijo: 242 str.

25 Tolminski pokrov na Slatniku
Literatura:
 • 25a Buser, S., Ogorelec, B. 2008: Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli. Geologija, 51/2: 181-189.
 • 25b Rožič, B., Žvab Rožič, P., Rman, N. 2015: Kjer se stikata nekdanji plitvomorski in globokomorski svet: Kobla. Planinski vestnik, 115/7-8: 32-35.

26 Karnijski grebenski apnenec pri Zakojci
Literatura:
 • 26a Senowbari-Daryan, B. 1981: Zur Paläontologie des riffes innerhalb der Amphyclinen-Schichten bei Hudajužna, Slowenien. Razprave IV razreda SAZU, 23: 105-118.
 • 26b Turnšek, D., Buser, S., Ogorelec, B. 1982: Carnian coral-sponge reefs in the Amphiclina beds between Hudajužna and Zakriž (western Slovenia). Razprave IV razreda SAZU, 24/2: 1-48.

27 Spilitiziran bazalt pri Stopniku
Literatura:
 • 27a Čar, J., Skaberne, D. 2003: Stopniški konglomerati. Geologija, 46/1: 49-64. http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=572
 • 27b Rakovec, I. 1946: Triadni vulkanizem na Slovenskem. Geografski vestnik, XVIII – 1-4: 139-170.

28 Idrijski prelom na Oblakovem Vrhu
Literatura:
 • 28a Janež, J. (ur.). 2011: ANNO domini 1511. Idrijski razgledi. Mestni muzej, Idrija: 142 str.
 • 28b Bavec, M., Atanackov, J., Celarc, B., Jamšek Rupnik, P., Jež, J., Milanič, B., Novak, M., Skaberne, D., Žibret, G. 2013: Dokaz potresne aktivnosti idrijskega preloma iz paleoseizmološkega jarka v Srednji Kanomlji. V: Rožič, B. (ur.): 21. posvetovanje slovenskih geologov. OG NTF UL, Ljubljana: 12-16.
 • 28c Geopark Idrija. Kanomlja – dolina Idrijskega preloma.

29 Izvir Žveplenica v dolini Trebušice
Literatura:
 • 29a Zega, M., Rožič, P. Ž., Rožič, B., Gaberšek, M., Kanduč, T., Verbovšek, T., Mulec, J. 2015: Žveplenica-Žvepleni izvir v Gorenji Trebuši. Idrijski razgledi, 60/2: 94-99.
 • 29b Zega, M., Rožič, B., Gaberšek, M., Kanduč, T., Rožič, P. Ž., Verbovšek, T. 2015: Mineralogical, hydrogeochemical and isotopic characteristics of the Žveplenica sulphide karstic spring (Trebuša Valley, NW Slovenia). Environmental Earth Sciences, 74/4: 3287-3300.

30 Rudnik živega srebra v Idriji
Literatura:
 • 30a Herlec, U., Režun, B., Rečnik, A., Poljanec, F. 2006: Rudišče živega srebra v Idriji. Mineralna bogastva Slovenije, Scopolia, Suppl. 3, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana: 15-27.
 • 30b Čar, J. 2010: Geološka zgradba idrijsko – cerkljanskega hribovja. Tolmač h Geološki karti idrijsko – cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami 1 : 25 000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 127 str.
 • 30c Geopark Idrija.

31 Zavrove stopinje pri Godoviču
Literatura:

32 Flišne kamnine Vipavskega gričevja
Literatura:
 • 32a Rozman, J., Gomišček, T., Košak, K., Bačar, S., Močivnik, M. 2011: Vipavska: Barve vonji in okusi. Revija Vino, Dobravlje: 347 str.
 • 32b Jamšek Rupnik, P., Čuš, F., Šmuc, A. 2016: Geomorphology and wine: the case of Malvasia Istriana in the Vipava valley = Geomorfologija in vino: primer Istrske Malvazije v Vipavski dolini. Acta Geographica Slovenica, 56/1: 7-23.
 • 32c Pavšič, J. (ur.), 2013: Vipavska dolina : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina, umetnostna zgodovina, gmotna kultura, gospodarstvo, naravovarstvo. Slovenska matica, Ljubljana: 380 str.

33 Fosilne ribe v komenskem apnencu
Literatura:
 • 33a Cavin, L., Jurkovšek, B., Kolar-Jurkovšek, T., 2000: Stratigrafsko zaporedje zgornjekrednih ribjih združb Krasa (Slovenia). Geologija, 43/2: 165-195.
 • 33b Jurkovšek, B., Cvetko Tešović, B. Kolar-Jurkovšek, T. 2013: Geologija Krasa = Geology of Kras. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 205 str.
 • 33c Gorjanović - Kramberger, C. 1895: Fosilne ribe Komena, Mrzleka, Hvara i M. Libanona uz dodatak o oligocenskim ribama Tüffera, Zagora i Trifalja. Djela Jug. akad. znan. um., 16, Zagreb: 1-67.

34 Tomajski apnenec in kraški teran
Literatura:
 • 34a Jurkovšek, B., Toman, M., Ogorelec, B., Šribar, L., Šribar, Lj., Poljak, M., Drobne, K. 1996: Formacijska geološka karta južnega dela Tržaško-komenske planote 1:50.000 : kredne in paleogenske karbonatne kamnine. Geological map of the southern part of the Trieste-Komen Plateau 1:50.000 : Cretaceous and Paleogene carbonate rocks. Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana: 143 str.
 • 34b Jurkovšek, B., Kolar-Jurkovšek, T. 2002: Kras – pokrajina terana in fosilov: kaj kažejo najnovejša raziskovanja. Kras, 45: 37-39.
 • 34c Kraške vinske poti.

35 Rudistni apnenci Lipiške formacije
Literatura:
 • 35a Jurkovšek, B., Cvetko Tešović, B. Kolar-Jurkovšek, T. 2013: Geologija Krasa = Geology of Kras. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 205 str.
 • 35b Pleničar, M., Jurkovšek, B. 1997: Rudisti iz Lipiške formacije v kamnolomu Lipica 1 = Rudists from the Lipica Formation in the Lipica 1 quarry. Annales, 11: 115-140.

36 Škocjanske jame
Literatura:
 • 36a Beltram, G., Kranjc, A., Mihevc, A., Peric, B., Slapnik, R. 2013: Škocjanske jame: v nedrjih klasičnega krasa. Park Škocjanske jame, Škocjan: 48 str.
 • 36b Park Škocjanske jame.

37 Guba v Prešnici
Literatura:
 • 37a Placer, L., Košir, A., Popit, T., Šmuc, A., Juvan, G. 2004: The Buzet Thrust Fault in Istria and overturned carbonate megabeds in the Eocene flysch of the Dragonja Valley (Slovenia). Geologija, 47/2: 193-198.
 • 37b McClay, K.R. 1992: Glosssary of thrust tectonics terms. V: McClay, K.R. (ur.): Thrust Tectonics. Chapman & Hall, London: 419-433.

 • 38 Strunjanski flišni klif
  Literatura:
  • 38a Žumer, J. 1990: Recentni razvoj klifov na obali Istrske Slovenije. Geomorfologija in geoekologija, zbornik referatov 5. znanstvenega posvetovanja geomorfologov Jugoslavije: 143-147.
  • 38b Vrabec, M., Rožič, B. 2014: Strukturne in sedimentološke posebnosti obalnih klifov. V: Rožič, B., Verbovšek, T., Vrabec, M. (ur.): 4. slovenski geološki kongres, Povzetki in ekskurzije. NTF UL, Ljubljana: 84-91.
  • 38c Krajinski park Strunjan.

  39 Trta refošk na flišu Šavrinskega gričevja
  Literatura:
  • 39a Šmuc, A., Glavaš, N., Kovač, N., Čuš, F., Rogan Šmuc, N. 2014: Sol, vino in geologija. V: Rožič, B., Verbovšek, T., Vrabec, M. (ur.): Povzetki in ekskurzije, 4. slovenski geološki kongres, Ankaran. Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana: 92-97.
  • 39b Istrska vinska cesta.

  40 Spodmoli na Kraškem robu - Veli Badin
  Literatura:
  • 40a Ozis, L., Trpin, J., Šmuc, A. 2014: Rock shelters in Slovenian Istria as a potential for the development of geotourism in the region = Spodmoli v Slovenski Istri kot potencial za razvoj geoturizma v regiji. Geologija, 57/2: 203-216.
  • 40b Ozis, L., Šmuc, A. 2015: Lehnjakasti kapniki v spodmolih v Slovenski Istri. Razprave, Geografski vestnik, 87-2: 9-22.

  41 Postojnska jama
  Literatura:
  • 41a Šebela, S. 2012: Postojna Planina Cave System, Slovenia. V: White, W.B., Culver, D.C. (ur.): Encyclopedia of Caves. Academic Press, Elsevier Inc., Chennai: 618-624.
  • 41b Postojnska jama.

  42 Kraška dolina Rakov Škocjan
  Literatura:

  43 Cerkniško jezero in izvir Podpečmi
  Literatura:
  • 43a Notranjski regijski park. Ljubljanica, reka sedmerih imen.
  • 43b Bavec, Š. 2010: Hidrogeološka analiza izvirov v jugovzhodnem predelu Cerkniškega polja, diploma. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana: 67 str.

  44 Kanjon reke Kolpe
  Literatura:

  45 Kraški izvir reke Krupe
  Literatura:
  • 45a Habič P., Kogovšek J. 1992: Sledenje voda v kraškem zaledju Krupe v JV Sloveniji. Acta Carsologica, XXI: 35-76.
  • 45b Polič S. 2005: Onesnaženost in ekološke obremenitve okolja kraškega območja reke Krupe s polikloriranimi bifenili – PCB, doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta UL, Ljubljana: 146 str.
  • 45c Kraška učna pot Od Lebice do Krupe.

  46 Ponikalnica Temenica - Rupe in Zijalo
  Literatura:

  47 Topla voda v Klevevžu in jamske toplice
  Literatura:
  • 47a Mlinar, C., Petek, T., Lajovic, A. 1992: Klevevški jamski sistem: jamske toplice pri Šmarjeti. Dolenjski kras, 3: 45-51.
  • 47b Pavlovec, R. 2009: Geološka zgradba okolice Klevevža. V: Pungerčar, M. (ur.): Klevevž, Biser narave z bogato zgodovino. Goga, Novo mesto: 21-35.

  48 Pisani pesek v Krški kotlini
  Literatura:
  • 48a Aničić, B. 2000: Mehanske ali klastične sedimentne kamnine. Proteus, 63/2: 84-87.
  • 48b Hlad, B. 2003: Peskokop Ravno v Krški kotlini: geološka dediščina. Gea, 13/3: 71.

  49 Kremenčev pesek v repnicah na Bizeljskem
  Literatura:
  • 49a Ramovš, A., Aničić, B. 2000: Repnice - posebnost Bizeljskega. Proteus, 62/5: 229-230.
  • 49b Kunej, T., Rostohar, A. 2007: Repnice – Endem ob bizeljsko – sremiški vinski turistični cesti. Občina Brežice.

  50 Naravne mineralne vode v Rogaški Slatini
  Literatura:
  • 50a Čoh, A., Čoh, V. 2008: Naravna mineralna voda Donat Mg: ob jubileju stoletnice. Droga Kolinska, Živilska industrija, Ljubljana: 232 str.
  • 50b Drofenik, K. 2014: Donat Mg - Od nekoč do danes, diploma. Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru, Maribor: 64 str.
  • 50c Tematske poti.

  51 Miocenski konglomerat pri Rifniku
  Literatura:
  • 51a Smerdel, I. 2002: Mati naša, daj nam danes naš vsakdanji kruh! O izdelovanju, prodaji in rabi žrmelj v odmaknjenih predelih Slovenije. Etnolog, 12: 195-225.
  • 51b Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M. 2002: Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem. Geologija, 45/1: 213-246.

  52 Ledeniško oblikovana Logarska dolina
  Literatura:
  • 52a Celarc, B., 2004: Geološka zgradba severovzhodnega dela Kamniško – Savinjskih Alp, doktorska disertacija. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana: 137 str.
  • 52b Krajinski park Logarska dolina.

  53 Kisla voda pod Olševo
  Literatura:
 • 53a Brenčič, M., Poltnig, W. 2008: Podzemne vode Karavank = Grundwasser der Karawanken. GeoZS, JR, Ljubljana, Graz: 114-115.
 • 53b Trobentar, B. 2009: Železna kisla voda. Zbirka: Biseri ob solčavski Panoramski cesti. Društvo Panorama, Solčava: 6.
 • 53c Kramar, N. 2013: Zasnova tematske turistične poti v Občini Solčava, diplomsko delo. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana: 74 str.

 • 54 Stebričast andezit na Smrekovcu
  Literatura:
  • 54a Kralj, P. 2012: Vulkani. Proteus, 74/6: 247-254.
  • 54b Kralj, P. 2012: Facies architecture of the Upper Oligocene submarine Smrekovec stratovolcano, Northern Slovenia. Journal of volcanology and geothermal research, 247/248: 122-138.
  • 54c Geopark Karavanke, Priročnik animacij, Info točka Smrekovec.

  55 Premogovništvo v Velenju
  Literatura:
  • 55a Markič, M. 2005: Premog, sedimentna kamnina in naravna organska surovina, 1. in 2. del. Proteus, 67/6-7: 258-264 in 314-319.
  • 55b Seher, A. 1995 in 1998: Zgodovina Premogovnika Velenje – 1. in 2. knjiga. Premogovnik Velenje, Velenje: 526 str. in 591 str.
  • 55c Muzej premogovništva Slovenije.

  56 Metamorfne kamnine v dolini Hudinje
  Literatura:
  • 56a Hinterlechner-Ravnik, A., Ravnik, D.1986: Zgradba Zemlje, njena dinamika in kamenine plašča na Slovenskem: 1. Zgradba Zemlje. Proteus, 49/1: 34-40.
  • 56b Hinterlechner-Ravnik, A., Ravnik, D. 1986: Zgradba Zemlje, njena dinamika in kamenine plašča na Slovenskem: 2. Tektonika plošč. Proteus, 49/3: 106-111.
  • 56c Minařik, F. 1966: Pohorske steklarne. Obzorja, Maribor.

  57 Čizlakit, edinstvena kamnina v Sloveniji
  Literatura:
 • 57a Faninger, E. 1995: Čizlakit. Življenje in tehnika, 46/12: 47-51.
 • 57b Hinterlechner-Ravnik, A. 1997: Kalcijev ankilit s cerijem iz kamnoloma čizlakita na Pohorju. Proteus, 59/5: 233.
 • 57c Čretnik, J.; Golež, M. 2010: N ahajališče čizlakita v kamnolomu Cezlak II. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem.

 • 58 Naravni kamen – granodiorit
  Literatura:
 • 58a Faninger, E. 1996: Pohorski tonalit. Življenje in tehnika, 47: 61-64.
 • 58b Vesel, J., Senegačnik, A. 2004: I - Geološki del. V: J. Curk (ur.): Pohorski tonalit: Mineralov kamnolom na Cezlaku. Mineral, Ljubljana: 9-25.
 • 58c Faninger, E., Hinterlechner-Ravnik, A. 1993/1994: Najdba akvamarina na Pohorju ter splošno o beriliju in njegovih mineralih. Proteus, 56/3: 99-101.

 • 59 Diamanti na Pohorju
  Literatura:
  • 59a Vrabec, M., Podgoršek, V., Žorž, Z. 2006: Minerali pohorskih eklogitov. Scopolia, Suppl. 3, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana: 245-250.
  • 59b Vrabec, M. 2010: Garnet peridotites from Pohorje: petrography, geothermobarometry and metamorphic evolution = Petrografija, geotermobarometrija in metamorfni razvoj granatovega peridotita na Pohorju. Geologija, 53/1: 21-36.

  60 Rimski kamnolom marmorja na Pohorju
  Literatura:
  • 60a Jarc, S., Maniatis, Y., Dotsika, E., Tambakopoulos, D., Zupančič, N. 2010: Scientific characterization of the Pohorje marbles, Slovenia. Archaeometry, 52/2: 177–190.
  • 60b Rimski kamnolom.
  • 60c Hinterlechner-Ravnik, A. 1995: O geologiji Pohorja. Proteus, 57/ 9-10: 334-339.

  61 Mineralna in termomineralna voda v Benediktu
  Literatura:
  • 61a Lapanje, A. 2006: Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji. Geologija, 49/2: 347-370.
  • 61b Kralj, P., Eichinger, L., Kralj, P. 2009: The Benedikt hydrothermal system (north-eastern Slovenia). Environmental Geology, 59: 1653-1661.
  • 61c Slatinski vrelci.

  62 Naravne mineralne vode v Radencih in Ščavniški dolini
  Literatura:

  63 Mofeti Stavešinske Slepice in Strmec
  Literatura:
  • 63a Bagar Povše, M., Dešnik, S., Kramberger, L., Turk, V., Zemljič, A. 2005: Med vrelci življenja, zloženka. Občina Radenci, Oblina Gornja Radgona, Radenci: 27 str.
  • 63b Gabor, L. 2015: Pregled mofet na območju Slovenskih goric, diplomsko delo. Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana: 57 str.

  64 Termomineralna voda v Moravskih Toplicah
  Literatura:
  • 64a Nosan, A. 1973: Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji. Geologija, 16: 5-81. http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=241
  • 64b Lapanje, A. 2006: Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji. Geologija, 49/2: 347-370.

  65 Mineralna voda v Nuskovi
  Literatura:
  • 65a Žlebnik, L. 1978: Terciarni vodonosniki v Slovenskih goricah in na Goričkem. Geologija, 21: 311-324.
  • 65b Nosan, A. 1973: Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji. Geologija, 16: 5-81.
  • 65c Vrbova pot.

  66 Filitoidni skrilavci na Sotini
  Literatura:
  • 66a Hinterlechner Ravnik, A., Moine, B. 1977: Geokemične značilnosti metamorfnih kamnin na Pohorju. Geologija, 20: 107-140.
  • 66b Pleničar, M. 1970: Tolmač za list Goričko in Leibniz, L 33-45 : Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd: 39 str.
  • 66c Krajinski park Goričko, tematske poti.

  67 Vulkaniti pri Gradu na Goričkem
  Literatura:
 • 67a Kralj, P. 2011: Terciarne vulkanske kamnine v Sloveniji. Geografija v šoli, 20/1: 39-45.
 • 67b Kralj, P. 2011: Eruptive and sedimentary evolution of the Pliocene Grad Volcanic Field, North-east Slovenia. Journal of volcanology and geothermal research, 201/1-4: 272-284.
 • 67c Krajinski park Goričko, tematske poti.

 • 68 Jeruzalemske gorice
  Literatura:
  • 68a Belec, B. 1968: Ljutomersko-ormoške gorice: agrarna geografija. Obzorja, Maribor: 290 str.
  • 68b Mikuž, V., Križnar, M. 2015: Sarmatijski mehkužci iz najdišča Osek-1 v Slovenskih goricah. Geologija58/2: 221-232.
  • 68c Vinska cesta Jeruzalem.

  69 Orudenje s svincem in cinkom v Mežici
  Literatura:
  • 69a Herlec, U., Placer, L. 2002: Vprašanja zgradbe severnih Karavank in mežiškega rudišča Pb in Zn. V: Horvat, A., Košir, A., Vreča, P., Brenčič, M. (ur.): Knjiga povzetkov, 1. slovenski geološki kongres. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 71-72.
  • 69b Jeršek, M., Herlec, U., Mirtič, B., Žorž, M., Dobnikar, M., Fajmut Štrucl, S., Krivograd, F. 2006: Minerali mežiških rudišč. Mineralna bogastva Slovenije, Scopolia, Suppl. 3, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana: 32-51.
  • 69c Turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece.

  70 Porfiroidni sienit v dolini Tople

  Literatura:
  • 70a Dobnikar, M., Dolenec, T., Činč Juhant, B., Zupančič, N. 2000: Magmatic rocks of the Karavanke Granitic Massif, Slovenia = Magmatske kamnine karavanškega granitnega masiva. Geologija, 43/1: 55-59.
  • 70b Dobnikar, M., Dolenec, T., Zupančič, N., Činč Juhant, B. 2001: The Karavanke Granitic Belt (Slovenia) - a bimodal Triassic alkaline plutonic complex. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 81: 23-38.
  • 70c Geopark Karavanke / Karawanken.

  M1 Karbonske rastline na Ljubljanskem gradu
  Literatura:
  • M1a Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B. 2002: Karbonski gozd – karbonske plasti z rastlinskimi fosili pri Ljubljani = Carboniferous forest – Carboniferous strata with plant fossils near Ljubljana. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 191 str.
  • M1b Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B. 2007: Zgornjekarbonska flora Grajskega hriba v Ljubljani = Late Carboniferous flora of Castle Hill in Ljubljana (Slovenia). Geologija, 50/1, 9-19.
  • M1c Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B. 2011: Ljubljana Castle Hill - natural heritage site. V: Medved, M., Vulić, M. (ur.): 4th Balkan Mining Congress, Ljubljana, Slovenia, 18th-20th October 2011. Paper's book. Velenje Coal Mine: 323-326.

  M2 Fosili Dovžanove soteske
  Literatura:

  M3 Morski konjički iz Tunjiškega gričevja
  Literatura:
  • M3a Žalohar, J., Hitij, T. 2014: Fossil seahorses and other biota from the Tunjice Konservat-Lagerstätte, Slovenia. Siri Scientific Press: 176 str.

  M4 Triasni fosili vretenčarjev v Alpah
  Literatura:

  M5 Dravit, slovenski mineral
  Literatura:

  M6 Meteorit Jesenice
  Literatura:
  • M6a Atanackov, J., Jeršek, M., Konobelj, T. 2010: Meteorit z Mežakle. Ministrstvo RS za kulturo, Občina Jesenice, Občina Gorje, Ljubljana, Jesenice, Gorje: 55 str.
  • M6b Spurný, P., Borovička, J., Kac, J., Kalenda, P., Atanackov, J., Kladnik, G., Heinlein, D., Grau, T. 2010: Analysis of instrumental observations of the Jesenice meteorite fall on April 9, 2009. Meteoritics & planetary science, 45/8: 1392-1407.


  Zbirke in muzeji

  Št. Ime zbirke ali muzeja Obisk možen Telefon E-mail Vstopnina Spletna stran
  Osrednjeslovenska regija
  1 Geološko-paleontološka razstava, Zoisova zbirka mineralov, Zbirka meteoritov, mineraloške in paleontološke zbirke - Prirodoslovni muzej Slovenije
  Muzejska ulica 1, 1000 Ljubljana po urniku 01 2410 940 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  2 Paleontološka zbirka Hitij & Žalohar - Prirodoslovni muzej Slovenije
  Godič 39b, 1242 Stahovica po dogovoru / Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  3 Paleontološka zbirka Roka Gašpariča - Prirodoslovni muzej Slovenije
  Ljubljanska cesta 4j, 1241 Kamnik po dogovoru / Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  4 Zbirka sig in aragonitov - Prirodoslovni muzej Slovenije
  Jamarski dom na Gorjuši pri Domžalah, Gorjuša 40, 1233 Dob po dogovoru 01 7241 577 / da Spletna stran
  5 Študijske geološke zbirke - Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
  Aškerčeva 12 in Privoz 11, 1000 Ljubljana po dogovoru 01 4704 632 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  6 310 milijonov let stare kamnine s fosili - Ljubljanski grad
  Zgornja postaja vzpenjače na Ljubljanski grad, 1000 Ljubljana po urniku 01 2329 994 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  7 Geološka zbirka fosilov, mineralov in kamnin - Knjižnica Zalog
  Zaloška cesta 220, 1000 Ljubljana po urniku 01 5492 665 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  8 Geološka zbirka Gimnazije Moste Ljubljana
  Zaloška 49, Ljubljana po urniku 01 5474 100 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  9 Geološka zbirka Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije (VEGOVA) Ljubljana
  Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana po dogovoru 01 2444 350 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  10 Geološka zbirka Gimnazije Vič
  Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana po dogovoru 01 2565 993 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  11 Geološka zbirka kamnin iz Slovenije - Dom Geoss - Muzej Petra Svetika
  Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a, Vače 10, 1252 Vače po dogovoru 041 895 852 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  12 Geološka zbirka kamnin Slovenije in sveta - OŠ Koseze
  Ledarska ulica 23, Ljubljana po dogovoru 01 5007 500 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  13 Stalna zbirka savskih prodnikov
  Gasilski dom na Bregu pri Litiji, 1270 Litija po dogovoru 070 303 32 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  14 Geološko-paleontološka zbirka vzorcev iz kamniške okolice - Medobčinski muzej Kamnik
  Muzejska pot 3, 1241 Kamnik po urniku 01 8317 647 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  15 Geološka zbirka Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik
  Šolska ulica 1, 1241 Kamnik po dogovoru 01 8396 300 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  16 Zbirka o mamutu Podružnične šole Nevlje - Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
  Nevlje 18, 1241 Kamnik po dogovoru 01 8396 300 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  17 Fosili Tunjiškega gričevja - Osnovna šola Komenda Moste - enota Moste
  Moste 40, 1218 Komenda po dogovoru 01 8343 647 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  Gorenjska regija
  1 Geološka zbirka Gimnazije Škofja Loka
  Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka po dogovoru 04 5183 332 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. po dogovoru Spletna stran
  2 Ramovševa mineraloška zbirka - Loški muzej Škofja Loka
  Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka po dogovoru 04 5170 404 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  3 Kovaški muzej
  Kropa 10, 4245 Kropa po urniku 04 5337 200 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  4 Zbirka kamnin in rudnin Selške doline - Muzej Železniki
  Na plavžu 58, 4228 Železniki po urniku 04 5147 356 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  5 Kamnine in fosili iz Dovžanove soteske - Razstavno-izobraževalno središče (RIS) Dolina
  Dolina 22, 4290 Tržič po urniku 051 627 057 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  6 Geološka zbirka Gimnazije Kranj
  Koroška cesta 13, 4000 Kranj 04 2811 710 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  7 Zbirka mineralov in fosilov Vilija Rakovca
  Jenkova ulica 1, 4000 Kranj po dogovoru 041 542 028 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne /
  8 Muzej mlinskih kamnov - Poličarjeva kmetija
  Polica 1, 4202 Naklo po dogovoru 04 2571 292 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  Spletna stran
  9 DINO UNIVERSE, tematski park
  Mišače 5A, 4264 Kamna Gorica po urniku 041 367 211 / da Spletna stran
  10 Zgodovina Bleda in okolice, filma o geološki zgodovini in o delovanju bohinjskega ledenika - Blejski grad
  Grajska cesta 61, 4260 Bled po urniku 04 5729 782 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  Spletna stran
  11 Razstava Jezero o Bohinjskem jezeru - Center Triglavskega narodnega parka Bohinj
  Stara Fužina 37-38, 4265 Bohinjsko jezero po urniku 04 5780 245 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  12 Bedičeva zbirka fosilov - Ruardova graščina - Gornjesavski muzej Jesenice
  Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice po urniku 04 5832 061 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  13 Železarski muzej - Ruardova graščina - Gornjesavski muzej Jesenice
  Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice po urniku 04 5833 500 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  14 Geološka sestava gorskega in alpskega sveta - Slovenski planinski muzej - Gornjesavski muzej Jesenice
  Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana po urniku 08 3806 730 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  Goriška regija
  1 Geološka sestava Alp, reka Soča - Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta
  Na Logu v Trenti, 5232 Soča po urniku 05 3889 330 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  2 Zbirka peskov ter prodnikov iz vse Slovenije - Stanka Golob - Slike iz peska
  Grahovo ob Bači 65a, 5242 Grahovo ob Bači po dogovoru 041 425 577 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. prostovoljno Spletna stran
  3 Zbirka fosilov Stanislava Bačarja - Muzej Ajdovščina
  Prešernova 24, 5270 Ajdovščina po urniku 05 3359 811 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  4 Antonijev rov - Turistični rudnik živega srebra Idrija
  Kosovelova 3, 5280 Idrija po urniku 05 3771 142 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  5 Rudniška zbirka cinabaritnih rud, mineralov in kamnin Rudnika živega srebra Idrija
  Bazoviška 2, 5280 Idrija po dogovoru 05 3771 142 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  6 Lipoldova geološka zbirka, mineraloška in petrografska zbirka, rudarska zbirka - Mestni muzej Idrija
  Prelovčeva 9, 5280 Idrija po urniku 05 3726 600 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  7 Zbirka mineralov Janeza Klemenčiča
  Gorenja Kanomlja 44, 5281 Spodnja Idrija po dogovoru 031 877 353 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. po dogovoru /
  Obalno-kraška regija
  1 Geološka zbirka kamnin matičnega Krasa - Park Škocjanske jame
  Škocjan 3, 6215 Divača po urniku 05 7082 110 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  2 Geološke zbirke, Minerali v slovenskih kraških jamah, Dinozavri s Kozine - Botanični park Sežana
  KSP Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana po urniku 041 361 723 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  3 Fosili Krasa iz zbirke Viktorja Sakside - Informacijski center Krasa - Občina Sežana (vila Scaramanga)
  Partizanska cesta 4, 6210 Sežana po urniku 05 7310 100 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  4 Poti po območju klasičnega krasa - Živi muzej Krasa
  Partizanska cesta 4, 6210 Sežana prosto 05 7310 128 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  5 Zbirka kraških kamnin Gabrijela Jerama
  Štorje 2a, 6210 Sežana po dogovoru 031 622 109 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne /
  6 Zbirka slovenskega naravnega kamna, zbirka mineralov - Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana po dogovoru 05 7313 516 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  Primorsko-notranjska regija
  1 Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
  Slovenska vas 10, 6257 Pivka po urniku 05 7212 180 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  2 Nastanek in dimenzije Postonjske jame - EXPO Postojnska jama kras - Postojnska jama d.d.
  Jamska cesta 30, 6230 Postojna po urniku 05 7000 100 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  3 Muzej krasa - Notranjski muzej
  Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna po urniku 05 7211 080 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  4 Muzej Cerkniškega jezera
  Dolenje Jezero 1e, 1380 Cerknica po urniku 01 7094 053 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  5 Muzej solinarstva - Krajinski park Sečoveljske soline
  Seča 115, 6320 Portorož po urniku 05 6721 350 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  6 Javni zavod Krajinski park Strunjan
  Strunjan 152, 6320 Portorož po urniku 08 2051 880 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  Jugovzhodna Slovenija
  1 Fosili in kamnine z Dolenjske - Dolenjski muzej
  Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto po urniku 07 3731 132 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  2 Seidlova geološka zbirka - Gimnazija Novo mesto
  Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto po dogovoru 07 3718 500 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  3 Rudnine in premogi iz Kanižarice - Belokranjski muzej Metlika - Muzejska hiša Semič
  Štefanov trg 7, 8333 Semič po dogovoru 07 3565 200 / da Spletna stran
  4 Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica
  Kanižarica 41, 8340 Črnomelj po dogovoru 07 3061 190 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da /
  Zasavska regija
  1 Rudarski muzej Zagorje (tudi Loke)
  Loke pri Zagorju 22a, 1412 Kisovec po urniku 040 588 351 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  Posavska regija
  1 Geološka zbirka in tehnični muzej (rudniški rov) - Osnovna šola XIV. divizije Senovo
  Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo po dogovoru 07 4881 900 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  2 Svet energije - Informacijsko središče GEN energija
  Vrbina 17, 8270 Krško po urniku 07 4910 188 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  Savinjska regija
  1 Gornjegrajska muzejska zbirka kamnin in oligocenskih fosilov
  Attemsov trg 1, 3342 Gornji grad po urniku 041 531 441 / da Spletna stran
  2 Zbirka fosilov in zgodovine Premogovnika Laško - Muzej Laško
  Aškerčev trg 5, 3270 Laško po urniku 03 7340 236 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  3 Zbirka Potočke zijalke in fosilov Zasavja - Pokrajinski muzej Celje
  Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje po urniku 03 4280 950 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  4 Hiša mineralov - Muzej Velenje
  Stari trg 19, 3320 Velenje po urniku 03 8982 630 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  5 Paleontološka zbirka najdb mastodontov v Šaleški dolini - Muzej Velenje
  Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje po urniku 03 8982 630 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  6 Muzej premogovištva Slovenije
  Stari jašek – Koroška cesta, 3320 Velenje po urniku 03 5870 997 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  7 Rudarski muzej Zabukovica-Liboje
  Etnološko društvo Srečno Zabukovica-Liboje, Migojnice 6, 3302 Griže po urniku 051 253 015 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. prostovoljno Spletna stran
  8 Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij
  Na vasi 18, 3205 Vitanje po dogovoru 040 300 052 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  9 Minerali in fosili občine Zreče
  Hotel Planja, Rogla 1, 3214 Zreče prosto 03 7575 100 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  10 Zakladi Pohorja - steklarstvo
  Hotel Planja, Rogla 1, 3214 Zreče prosto 03 7575 100 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  Podravska regija
  1 Geološka zbirka II. Gimnazije Maribor
  Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor po dogovoru 02 3304 430 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  2 Zbirka kamnin, mineralov in septarijskih konkrecij - Botanični vrt Univerze v Mariboru Pivola
  Pivola 90a, 2311 Hoče po urniku 051 696 272 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  3 Razstava septarijskih konkrecij na prostem z prilagoditvijo za slepe in slabovidne - Muzej narodne osvoboditve Maribor
  Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor po urniku 02 2352 605 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  4 Geološko paleontološki muzej Pangea
  Dragonja vas 23, 2326 Cirkovce po dogovoru 02 7795 551 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  5 Pajtlerjeva razstava fosilov in mineralov, Kamnine Pohorja, Minerali - Grad Slovenska Bistrica
  Zavod za kulturo Slo. Bistrica, Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica po urniku 02 8055 355 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  6 Zbirka mineralov in kamnin - Botanični vrt TAL 2000
  Zgornja Gorica, 2327 Rače po dogovoru 041 572 385 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da /
  Pomurska regija
  1 Doživljajski park Vulkanija z geološkim muzejem
  Grad 174, 9264 Grad po urniku 02 5531 000 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  2 Kamnine in peski z Goričkega - Središče za obiskovalce Krajinskega parka Goričko
  Grad 191, 9264 Grad po urniku 02 5518 860 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  3 Visitor center Turističnega centra Fazanerija o geotermalni energiji
  Kopališka ulica, 9000 Murska Sobota po dogovoru 02 5341 130 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  Koroška regija
  1 Muzej mineralov Remšnik - Koroški pokrajinski muzej
  Remšnik 3, 2363 Podvelka po urniku 02 6212 549 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  2 Zbirka mineralov Zmaga Žorža
  Pod Perkolico 52, 2360 Radlje ob Dravi po dogovoru 040 550 751 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne /
  3 Rudarski muzej Leše: Premogovnik Leše 1818 - 1935
  Kulturno društvo Leše, Leše 58, 2391 Prevalje po dogovoru 041 778 191 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  4 Zakladi fužin in Mati fabrika - Železarna Ravne - Muzej Ravne na Koroškem - Koroški pokrajinski muzej
  Koroška cesta 12, 2390 Ravne na Koroškem po urniku 02 6212 564 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  5 Turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece
  Glančnik 8, 2392 Mežica po urniku 02 8700 180 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  6 Rudarska zbirka v Heleni
  Podpeca 21, 2393 Črna na Koroškem po dogovoru 02 8704 820 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. da Spletna stran
  7 Rudarski muzej na prostem Črna
  Črna na Koroškem, 2393 Črna na Koroškem prosto 02 8704 820 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran
  8 Pohorje - človek v naravi, narava v človeku - Center Kope
  Razborca 64, 2383 Slovenj Gradec po dogovoru 02 8857 342 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ne Spletna stran

  Dopolnitve ter spremembe vsebine in zbirk prosim sporočite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  ISKANJE