Novice in dogodki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

PoslanstvoGeološkega zavoda Slovenije

Temeljno poslanstvo Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) je zagotavljanje poznavanja geoloških struktur in naravnih bogastev zemeljske notranjosti Slovenije ter razumevanje preteklih in sedanjih procesov pod površjem njenega ozemlja. GeoZS zbira, vodi, hrani in posreduje podatke o geološki zgradbi Slovenije, s svojimi dejavnostmi pa je močno vpet tudi v mednarodni prostor.

Preberi več

image

Dejavnosti

 • Geološki informacijski center

  Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je, da zajame, uredi in hrani podatke s področja geologije in sorodnih ved v enoten informacijski sistem in jih posreduje naročnikom.
  Preberi več
 • Geološko pogojene nevarnosti

  Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.
  Preberi več
 • Geotermija

  Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Poleg energetske izrabe se termalna voda uporablja tudi kot naravno zdravilno sredstvo.
  Preberi več
 • Regionalna geologija

  Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalnogeološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih.
  Preberi več
 • 1
 • 2

Projekti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

 

12. 1. 2018

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
PODROČNI PODSEKRETAR (M/Ž)
Vodja financ in računovodstva

Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom

1. Zahtevana šolska izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.

2. Zahtevana posebna znanja:

 • poznavanje poslovanja z javnimi financami in računovodstva pravnih oseb javnega prava;
 • znanje uporabe računalniških programov (prednost poznavanja računovodskega informacijskega sistema Vasco);
 • aktivno znanje angleškega jezika.

3. Pričakujemo:

 • samostojno opravljanje del na računovodskem področju;
 • organizacijske sposobnosti
 • natančnost, zanesljivost in odgovornost.

4. Zaželeno:

 • zaželene so delovne izkušnje v vodenju delovne skupine.

5. Opis del in nalog:

 • načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje in nadzorovanje dela v Finančno računovodski službi;
 • sodelovanje pri pripravi srednjeročnih in letnih načrtov poslovanja;
 • ugotavljanje finančnega rezultata v skladu s predpisi in poslovno politiko zavoda;
 • izdelava zaključnih računov v skladu s predpisi in izdelava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za FURS;
 • kontrola dokumentov in knjiženje izpiskov TR;
 • spremljanje računovodske in davčne zakonodaje;
 • svetovanje vodstvu s področja financ in računovodstva;
 • druga dela po nalogu vodje enote ali direktorja.

Rok za prijavo:

Pisne prijave z dokazili zbiramo do vključno 28. 1. 2018 na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana s pripisom »za razpis - javna objava prostega DM PODROČNI PODSEKRETAR – Vodja financ in računovodstva«. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

ORAMA

Title Optimising quality of information in RAw MAterials data collection across Europe
Link to website ORAMA
Programme Horizon 2020
Project duration 12/2017 – 11/2019
GeoZS role in the project Project partner
GeoZS contact Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

CONTENTS:

GeoZS is a partner in the project ORAMA, which started in December 2017 under the H2020 programme. One of the main goals of the project is optimisation of collection of primary and secondary raw materials information within EU member states. Development of a clear strategy for improving the quality of collected data, harmonisation of statistical data in accordance with the INSPIRE Directive (infrastructure for spatial information in Europe) and transparent sharing of information at different levels (national and EU) are of key importance for the project. Based on the critical analysis of raw materials information collection methods at national level, the project will enable the recognition of data gaps, barriers and good practices of information sharing at European level. In this way the experts of partner organizations will be able to improve and upgrade the European databases on the primary and secondary mineral resources that were already established in the MINERALS4EU and ProSUM projects. Simultaneously tools and training materials will be developed and disseminated in the form of workshops, online seminars and related mechanisms, with intention to expand the mineral resources knowledge base, which would in long-term cover all European countries. To such a degree the European Community will have access to harmonised, high quality and easily shareable information on raw materials that will support strategic policy decisions and sustainable investments in the field of raw materials.

 

ORAMA

Naslov Optimiziranje kakovosti informacij pri zbiranju podatkov o mineralnih surovinah v Evropi
Povezava na spletno stran projekta ORAMA
Program Horizon 2020
Trajanje projekta 12/2017 – 11/2019
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

VSEBINA:

GeoZS je partner v projektu ORAMA, ki se je pričel v decembru 2017 pod okriljem programa H2020. Eden izmed glavnih ciljev projekta je optimizacija zbiranja informacij o primarnih in sekundarnih surovinah znotraj držav članic EU. Razvoj jasne strategije za izboljšavo kvalitete zbranih podatkov, harmonizacija statističnih podatkov z direktivo INSPIRE (infrastrukturo za prostorske informacije v Evropi) in transparentna izmenjava informacij na različnih nivojih (nacionalnem in evropskem) so ključnega pomena za projekt. Na podlagi kritične obravnave metod zbiranja informacij o surovinah na nacionalnem nivoju bo projekt omogočil prepoznavanje vrzeli, ovir in primere najboljših praks za prenos informacij na evropsko raven. S tem bodo strokovnjaki partnerskih organizacij lahko izboljšali in nadgradili evropske podatkovne baze o primarnih in sekundarnih mineralnih surovinah, ki so že bile vzpostavljene v projektih MINERALS4EU in ProSUM. Hkrati bodo razvili orodja in gradiva, s katerimi si bodo v obliki delavnic, spletnih seminarjev in sorodnih mehanizmov prizadevali razširiti mrežo znanja na področju mineralnih surovin, ki bi dolgoročno gledano zajemala vse evropske države. Na tej stopnji bodo Evropski Skupnosti na voljo usklajene, visoko kvalitetne in lahko prenosljive informacije o surovinah, ki bodo podprle strateške politične odločitve in trajnostne naložbe v industrijskem sektorju na področju mineralnih surovin.

 

Članstvo GeoZS v mednarodnih organizacijah