Aktualno

 • 1

PoslanstvoGeološkega zavoda Slovenije

Temeljno poslanstvo Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) je zagotavljanje poznavanja geoloških struktur in naravnih bogastev zemeljske notranjosti Slovenije ter razumevanje preteklih in sedanjih procesov pod površjem njenega ozemlja. GeoZS zbira, vodi, hrani in posreduje podatke o geološki zgradbi Slovenije, s svojimi dejavnostmi pa je močno vpet tudi v mednarodni prostor.

Preberi več

image

Dejavnosti

 • Geološki informacijski center

  Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je, da zajame, uredi in hrani podatke s področja geologije in sorodnih ved v enoten informacijski sistem in jih posreduje naročnikom.
  Preberi več
 • Geološko pogojene nevarnosti

  Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.
  Preberi več
 • Geotermija

  Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Poleg energetske izrabe se termalna voda uporablja tudi kot naravno zdravilno sredstvo.
  Preberi več
 • Regionalna geologija

  Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalnogeološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih.
  Preberi več
 • 1
 • 2

Projekti

 • PanAfGeo

  ProjektVseafriška podpora partnerstvu med Združenjem evropskih geoloških zavodov (EGS) in Organizacijo afriških geoloških zavodov (OAGS),
  Preberi več
 • ORAMA

  ProjektOptimiziranje kakovosti informacij pri zbiranju podatkov o mineralnih surovinah v Evropi
  Preberi več
 • InnoLOG

  ProjektInovativno karotažno orodje za in-situ določanje mineralnih surovin
  Preberi več
 • UNEXMIN

  ProjektPodvodni raziskovalec potopljenih rudnikov
  Preberi več
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

 

Nazaj na Geo-Novice

Prenovili smo del sedimentološkega laboratorija


Konec preteklega leta smo na Geološkem zavodu Slovenije obnovili del sedimentološkega laboratorija. Laboratorij je namenjen tako imenovani grobi obdelavi vzorcev, na primer drobljenju, pranju, žaganju, sušenju večjih kosov kamnin, tal, sedimentov in drugih materialov ter granulacije več kot 2 mm, in tudi začasnemu shranjevanju vzorcev.

Laboratorij ima zdaj popolnoma prenovljeno notranjost, električno in vodovodno napeljavo, novo pohištvo, odpraševalni sistem, sušilnike, pregradno zaveso in delno novo opremo. Laboratorij je namenjen pranju kamnin, drobljenju talnih agregatov ali drugih agregiranih sedimentov, drobljenju kamnin, za namene litogeokemije ali paleontologije, predpripravi vzorcev kamnin za izdelavo zbruskov, mokremu ali suhemu sejanju sipkih vzorcev, manjših od 2 mm, popisu jeder vrtin, odvzemanju vzorcev iz jeder in drugim geološkim delom.


 

Nazaj na Geo-Novice

Udeležba na PDAC 2018 v Torontu


Na začetku marca smo se udeležili srečanja Prospectors & Developers Association of Canada PDAC 2018 v Torontu. Gre za eno največjih konferenc za raziskovanje in rudarstvo na svetu.

Kot predstavniki rudarskega sektorja na nacionalni ravni smo nastopili v okviru sekcije o sodelovanju med EU in Kanado na področju raziskovanja in rudarjenja mineralnih surovin. V tej sekciji je imela dr. Duška Rokavec predavanje z naslovom »Mineralne surovine v Sloveniji in mineralni potencial Jugovzhodne Evrope«. V njem so bile predstavljene aktualne razmere na področju raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, rudarska dediščina v Sloveniji, slovenska Rudarska javna služba v okviru GeoZS ter potencial mineralnih surovin širše regije Jugovzhodne Evrope.

Na drugem predavanju v okviru konference EIT RawMaterials smo predstavili projekt regionalne inovacijske sheme z naslovom »Mineralni potencial Vzhodne in Jugovzhodne Evrope – projekt RESEERVE«, ki ga vodi in koordinira GeoZS. V okviru tega predavanja je dr. Duška Rokavec predstavila mineralni potencial Zahodnega Balkana za boljšo samooskrbo Evrope z mineralnimi surovinami ter Regionalni center Adria, ki bo spodbujal mreženje deležnikov s področja mineralnih surovin iz Slovenije, Hrvaške in drugih sosednjih držav, zbiral projektne ideje ter nudil pomoč potencialnim novim partnerjem pri sodelovanju s skupnostjo EIT RawMaterials. Geološki zavod Slovenije bo s projektom RESEERVE z vzpostavitvijo registra mineralnih surovin Zahodnega Balkana zmanjšal informacijsko vrzel na področju primarnih in sekundarnih surovin v tej regiji.


 

Nazaj na Geo-Novice

Dr. Mateja Jemec Auflič, nova koordinatorka Jadransko-balkanskega združenja za zemeljske plazove


V okviru Jadransko-balkanskega združenja za zemeljske plazove, ki deluje pod okriljem Mednarodnega združenja za zemeljske plazove (ICL), so člani tega združenja na letni konferenci 30. novembra 2017 v Parizu za novo koordinatorko izvolili dr. Matejo Jemec Auflič.

Glavne naloge nove koordinatorke dr. Mateje Jemec Auflič bodo povezovanje znanosti o zemeljskih plazovih na regionalni in lokalni ravni, uresničevanje smernic Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganje pred zemeljskimi plazovi, organiziranje regionalnih simpozijev in priprava na skupne projekte.

 

Nazaj na Geo-Novice

Nagrada za doktorsko disertacijo in sprejem pri predsedniku RS


Raziskovalka dr. Tina Peternel z Geološkega zavoda Slovenije je prejela nagrado za doktorsko disertacijo ter se udeležila sprejema za slovenske znanstvenice in znanstvenike pri predsedniku RS Borutu Pahorju.

Konec leta 2017 je po sklepu senata Naravoslovnotehniške fakultete Tina Peternel prejela nagrado za doktorsko disertacijo »Dinamika pobočnih masnih premikov na območju Potoške planine z uporabo rezultatov daljinskih in terestričnih geodetskih opazovanj ter in-situ meritev«. Udeležila se je tudi prvega slavnostnega sprejema za slovenske znanstvenice in znanstvenike, ki ga je januarja v predsedniški palači organiziral predsednik RS Borut Pahor.