• IMG2
 • IMG4
 • IMG1

Aktualno

 • 1


Portal eGeologija omogoča odprt dostop do obsežnega nabora geoloških podatkov v skladu s sprejetimi standardi za prostorske podatke (INSPIRE). Uporabniki imajo dostop do neinterpretiranih in interpretiranih geoloških podatkov prek enotne vstopne točke na svetovnem medmrežju. Podatke lahko prenesejo v svoje okolje za nadaljnjo uporabo.

Portal eGeologija zagotavlja vpogled v poenotene metapodatkovne opise, vpogled prek spletnega pregledovalnika in pridobitev prostorskih podatkov na podlagi spletne kartografske storitve, spletne objektne storitve in ZIP- ali PDF-datotek.

image

Dejavnosti

 • Geološki informacijski center

  Geološki informacijski center

  Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je, da zajame, uredi in hrani podatke s področja geologije in sorodnih ved v enoten informacijski sistem in jih posreduje naročnikom.
  Preberi več
 • Geohazard

  Geohazard

  Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.
  Preberi več
 • Geotermija

  Geotermija

  Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Poleg energetske izrabe se termalna voda uporablja tudi kot naravno zdravilno sredstvo.
  Preberi več
 • Regionalna geologija

  Regionalna geologija

  Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalnogeološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih.
  Preberi več
 • Podzemne vode

  Podzemne vode

  Hidrogeologija je veda, ki preučuje podzemno vodo, njeno dinamiko in lastnosti, njen odnos z okoliškimi geološkimi strukturami in njeno povezovanje s površinsko vodo v krogotok vode v naravi.
  Preberi več
 • Geokemija okolja

  Geokemija okolja

  Geokemija proučuje procese, vsebnosti in porazdelitve kemičnih prvin v najrazličnejših naravnih materialih. V zadnjem času je geokemija še posebno pomembna, ker študiramo spremembe v okolju zaradi vpliva antropogenizacije.
  Preberi več
 • Mineralne surovine

  Mineralne surovine

  Slovenija kljub svoji razmeroma majhni površini razpolaga z določenimi vrstami mineralnih surovin.
  Preberi več
 • Laboratorij

  Laboratorij

  Geološki zavod Slovenije ima laboratorij za sedimentološke, petrografske, mineraloške, paleontološke in geokemijske analize.
  Preberi več
 • 1

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); v nadaljevanju: ZDR-1), direktor Geološkega zavoda Slovenije objavlja prosto delovno mesto

 

Asistent z doktoratom (M/Ž)

določen čas

Delovno mesto se razpisuje za delo na Oddelku za mineralne surovine in geokemije okolja. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo IX. stopnjo izobrazbe,
 • sposobnost samostojnega raziskovalnega dela, ki kaže na sposobnost za samostojno vodenje projektov,
 • objavljena in dokumentirana dela,
 • znanje enega svetovnih jezikov.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • sodelovanje pri vodenju in izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov na področju delovanja,
 • vodenje strokovnih nalog na področju delovanja,
 • vzdrževanje stikov z uporabniki na področju delovanja,
 • delo v laboratoriju in na terenu,
 • objavljanje znanstvenih in strokovnih člankov,
 • pripravljanje ponudb za projekte, sodelovanje pri trženju in zagotavljanje njihove kvalitetne izvedbe,
 • sodelovanje pri razvojno-raziskovalnih projektih za potrebe EU,
 • stalno izobraževanje in sledenje znanstveno-raziskovalnim dosežkom v svetu,
 • druga dela po nalogu vodje enote ali direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:  

 • izobrazba naravoslovne smeri ali študij znanosti o okolju,
 • delovne izkušnje pri raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin,
 • predhodno samostojno izvajanje del in nalog, predhodno publiciranje del (strokovnih, znanstvenih), predhodne izkušnje pri delu na mednarodnih projektih (regionalni programi, Horizont 2020) ali delo v tujini,
 • poznavanje programskih orodij, ki se uporabljajo v geologiji in rudarstvu (GIS orodja, orodja za obdelavo in prikazovanje 3D geoloških podatkov)
 • predhodne izkušnje pri obdelavi geoloških podatkov.

Zaposleni bo zlasti opravljal naslednja dela in naloge:  

 • delo na EU projektih,
 • sodelovanje pri terenskemu, kabinetnemu in laboratorijskemu delu,
 • komunikacije s partnerji na EU projektih,
 • vodenje projektnih financ in časovnic,
 • pisanje poročil in vsebinskih izdelkov projekta (»deliverables«).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta s poskusnim delom v trajanju dveh mesecev in z možnostjo podaljšanja.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo Asistent z doktoratom« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 10. 12. 2018. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 01 2809 702, pri mag. Simoni Kravcar.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); v nadaljevanju: ZDR-1), direktor Geološkega zavoda Slovenije objavlja prosto delovno mesto

 

Samostojni strokovni sodelavec (M/Ž)

določen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo izobrazbo druge bolonjske stopnje ali tej izobrazbi enakovredno izobrazbo,
 • sposobnost za samostojno delo in usklajevanje s sodelavci,
 • znanje angleščine.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • samostojno izvajanje in koordiniranje zahtevnih projektov,
 • samostojna izdelava zahtevnih poročil, vodenje evidenc, baz,
 • analiza in interpretacija zahtevnih podatkov,
 • objavljanje strokovnih prispevkov,
 • stalno izobraževanje in sledenje dosežkom v svetu,
 • delo v laboratoriju, kabinetu in na terenu,
 • druga dela po nalogu vodje projekta, vodje enote ali direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:  

 • z izobrazbo naravoslovne smeri ali študijem znanosti o okolju,
 • delovne izkušnje pri raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin,
 • predhodno samostojno izvajanje del in nalog, predhodno publiciranje del (strokovnih, znanstvenih), predhodne izkušnje pri delu na mednarodnih projektih (regionalni programi, Horizont 2020) ali delo v tujini,
 • poznavanje programskih orodij, ki se uporabljajo v geologiji in rudarstvu (GIS orodja, orodja za obdelavo in prikazovanje 3D geoloških podatkov),
 • predhodne izkušnje pri obdelavi geoloških podatkov.

Zaposleni bo zlasti opravljal naslednja dela in naloge:  

 • delo na EU projektih,
 • sodelovanje pri terenskemu, kabinetnemu in laboratorijskemu delu,
 • komunikacije s partnerji na EU projektih,
 • vodenje projektnih financ in časovnic,
 • pisanje poročil in vsebinskih izdelkov projekta (»deliverables«).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta s poskusnim delom v trajanju dveh mesecev in z možnostjo podaljšanja.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo Samostojni strokovni sodelavec« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 10. 12. 2018. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 01 2809 702, pri mag. Simoni Kravcar.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Regionalni center Adria

Evropska Unija (EU) se vse bolj zaveda strateškega pomena vključevanja držav Zahodnega Balkana v svoje aktivnosti na številnih področjih. Končni cilj tega procesa je vključitev držav regije v EU. Pri napredku regije na poti v EU, je zelo pomembna podpora in pomoč držav regije, članic EU.

Regionalni center (RC) Adria predstavlja vozlišče, kjer deležniki s področja surovin iz Slovenije, Hrvaške in držav Zahodnega Balkana dobijo informacije o projektih, ki jih financira Evropski inštitut za inovacije in tehnologije (EIT), v okviru največje svetovne skupnosti znanja in inovacij (KIC) na področju mineralnih surovin EIT RawMaterials.

Ustanovni člani regionalnega centra (RC) Adria so Geološki zavod Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Rudarsko geološko naftna fakulteta Univerze v Zagrebu. Odlično podporo našim aktivnostim nudi vodstvena ekipa Vzhodnega kolokacijskega centra EIT RawMaterials.

RC Adria je stična točka med lokalnimi skupnostmi na področju mineralnih surovin in EIT RawMaterials. Spodbuja mreženje, zbira projektne ideje ter nudi pomoč potencialnim novim partnerjem pri sodelovanju s skupnostjo EIT RawMaterials. Za gospodarstvo, izobraževanje, znanost in vladne inštitucije regije pomeni informacijsko točko za prenos znanja o surovinah.

RC Adria zato predstavlja izredno priložnost za vse regionalne deležnike, da se vključijo v EIT RawMaterials, največje svetovno omrežje organizacij, ki delujejo na področju surovin!

Mineralne surovine v letu 2017

Drage bralke in bralci, pred vami je nova številka Biltena Mineralne surovine, že štirinajsta po vrsti, ki prinaša veliko novih podatkov, analiz, usmeritev in posodobljenih informacij o dogajanju na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami v preteklem letu. Temu dodajam svoj pogled na pomembne dogodke, vezane na evropske razvojne usmeritve na področju mineralnih surovin.

Nekaj časa je že minilo od mojega zadnjega prispevka, ki sem ga spisal kot napoteni nacionalni strokovnjak v Evropski komisiji, in pričujočega, ki ga pišem v vlogi generalnega sekretarja Združenja evropskih geoloških zavodov (EuroGeoSurveys), katerega član je tudi Geološki zavod Slovenije. Tudi v novi vlogi sem blizu oblikovanju in izvajanju politike mineralnih surovin na nivoju Evropske unije. Z veseljem ugotavljam, da je aktivna politika po letu 2008 (sprejetju Iniciative za mineralne surovine), nadalje z delovanjem Evropskega partnerstva za mineralne surovine (od leta 2012 naprej) ter razpisi za raziskave in inovacije na področju mineralnih surovin v okviru Horizonta 2020, daje rezultate na več področjih. Ta področja so: okvirji politik in zakonodaje držav članic, povečanje baz znanja o surovinah, izvedene raziskave in inovacije v celotni verigi rabe surovin, tako primarnih kot sekundarnih.

Konec leta 2017 so visoki predstavniki Evropskega partnerstva za mineralne surovine opredelili predlog smernic prihodnje usmeritve / politike za mineralne surovine. Ti gredo v smeri podpore razvoja ter povečanja konkurenčnosti evropske industrije na poti v nizkoogljično, krožno gospodarstvo, pri čemer je potrebno obvladovanje trendov pri digitalizaciji, trajnosti in inovacijah. Izpostavili so nadalje potrebo po krepitvi domače (evropske) proizvodnje vzdolž celotne industrijske verige, začenši z (mineralnimi) surovinami. V okviru politike dekarbonizacije industrije in družbe, v paketu mobilnosti je tudi Evropski akcijski načrt za baterije, kjer je podana zahteva po domačih, evropskih surovinah, zlasti po litiju, naravnem grafitu, niklju in kobaltu. Poleg mineralnega potenciala je pomemben tudi dostop do teh surovin, ki je odvisen tako od zakonodajnega okvirja kakor družbene sprejemljivosti posegov v naravo z namenom pridobivanja mineralnih surovin.

V tem kontekstu so razvojni poudarki tudi na mlajši generaciji, izobraževanju, krepitvi znanja in vključevanju javnosti. Razvojne usmeritve na področju mineralnih surovin bodo, kot v preteklosti, podprte z različnimi finančnimi instrumenti. Med njimi so najbolj zanimivi programi za raziskave in inovacije. V sedanji finančni perspektivi (2014–2020) je to Obzorje 2020 (Horizon 2020), največji program EU za raziskave in inovacije, v naslednji finančni perspektivi (2021–2028) pa bo to program Obzorje Evropa. Kljub zmanjšanju držav članic je planirano, da bo naslednji raziskovalni program večji za več kot 20 %, skupno okoli 100 milijard evrov. Horizont Evropa bo razdeljen na tri sklope, med katerimi bo skoraj polovica sredstev namenjena raziskavam in inovacijam, ki se osredotočajo na družbene izzive, kjer je tudi primarno mesto za mineralne surovine (primarne in sekundarne) vzdolž celotne proizvodnje / vrednostne verige.

Če zgoraj povedano prevedemo v napoved, lahko zaključimo, da bodo tudi v prihodnjem obdobju (2021–2028) razpisi s področja mineralnih surovin v podporo razvojnim usmeritvam Evropske unije. Ob vprašanju slovenske vključenosti v te raziskave se najprej pojavi vprašanje prioritet slovenskih razvojnih usmeritev, ker glede na velikost države Slovenija ne zmore slediti vsem evropskim usmeritvam z enako intenziteto. Slednje povleče za seboj zmogljivost raziskovalnih, razvojnih, inovacijskih, proizvodnih tako javnih kot zasebnih kapacitet. Spodbudno je, da so prenekatere institucije v Sloveniji v zadnjem obdobju okrepile svoje kapacitete, ob tem tudi izobrazile ustrezen kader in so evropsko konkurenčne na področju raziskav in inovacij surovin in materialov.

Namesto zaključka z zadovoljstvom zapišem, da se lahko z realnim optimizmom zazremo v prihodnost raziskav in inovacij na področju mineralnih surovin z evropskimi sredstvi slovenskih raziskovalcev tako v Sloveniji kot tudi izven.

Bruselj, julij 2018

dr. Slavko V. Šolar
generalni sekretar

Združenje evropskih geoloških zavodov
(EuroGeoSurveys)


Bilten (PDF, 22MB)
Karta pridobivalnih prostorov mineralnih surovin s koncesijo v letu 2017 (PDF, 6MB)

ISKANJE