Aktualno

 • 1

PoslanstvoGeološkega zavoda Slovenije

Temeljno poslanstvo Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) je zagotavljanje poznavanja geoloških struktur in naravnih bogastev zemeljske notranjosti Slovenije ter razumevanje preteklih in sedanjih procesov pod površjem njenega ozemlja. GeoZS zbira, vodi, hrani in posreduje podatke o geološki zgradbi Slovenije, s svojimi dejavnostmi pa je močno vpet tudi v mednarodni prostor.

Preberi več

image

Dejavnosti

 • Geološki informacijski center

  Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je, da zajame, uredi in hrani podatke s področja geologije in sorodnih ved v enoten informacijski sistem in jih posreduje naročnikom.
  Preberi več
 • Geološko pogojene nevarnosti

  Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.
  Preberi več
 • Geotermija

  Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Poleg energetske izrabe se termalna voda uporablja tudi kot naravno zdravilno sredstvo.
  Preberi več
 • Regionalna geologija

  Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalnogeološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih.
  Preberi več
 • 1
 • 2

Projekti

 • PanAfGeo

  ProjektVseafriška podpora partnerstvu med Združenjem evropskih geoloških zavodov (EGS) in Organizacijo afriških geoloških zavodov (OAGS),
  Preberi več
 • ORAMA

  ProjektOptimiziranje kakovosti informacij pri zbiranju podatkov o mineralnih surovinah v Evropi
  Preberi več
 • InnoLOG

  ProjektInovativno karotažno orodje za in-situ določanje mineralnih surovin
  Preberi več
 • UNEXMIN

  ProjektPodvodni raziskovalec potopljenih rudnikov
  Preberi več
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 

U-GEOHAZ

Naslov Ocena vpliva geološko pogojenih nevarnosti v urbanih območjih
Povezava na spletno stran projekta U-GEOHAZ
Program European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Trajanje projekta 12/2017 – 11/2019
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

VSEBINA:

Projekt U-Geohaz se osredotoča na spremljanje premikov Zemljinega površja preko satelitskih podatkov (Sentinel), ki so posledica geološko pogojenih nevarnosti. V središču raziskovanja so urbane površine in kritična infrastruktura. Rezultati projekta bodo celoviti in podrobni postopki izdelave kart območij geoloških nevarnosti, ki bodo v podporo civilni zaščiti pri ustreznem ukrepanju pred nezaželenimi posledicami in škodo. Za najbolj izpostavljena območja bodo izdelane karte nestabilnih/stabilnih območij in časovni nizi premikov milimetrske natančnosti, na podlagi katerih se bo odločalo o nadaljnjem spremljanju premikov. Za zagotovitev podatkov v realnem času, se bodo karte preko spletne aplikacije posodabljale preko razvitih spletnih orodij.

 

U-GEOHAZ

Title Geohazard impact assessment for urban areas
Link to website U-GEOHAZ
Programme European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Project duration 12/2017 – 11/2019
GeoZS role in the project Project partner
GeoZS contact Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

CONTENT:

The U-Geohaz project is focused on monitoring geohazard-associated ground deformations, a key prevention action that will be specifically addressed to urban areas and critical infrastructures. The project will propose a procedure to produce maps to assess continuously the potential impact of geohazard activity. These maps will provide essential inputs to support early warning, giving information on the stability of the monitored areas and their expected damage and degree loss. In particular, the project will provide tools to support early warning (EW) systems for landslides and rock-falls, and an EW system for volcanic geohazard. The main output of the project will be the development of new products for multi-geohazard prevention purposes and the demonstration of its potentialities by implementing their use in the involved CPAs.

 

GIMS

Naslov Integrirani geodetski sistem za spremljanje premikov
Povezava na spletno stran projekta GIMS
Program H2020 - Applications in Satellite Navigation
Trajanje projekta 12/2017 – 11/2020
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

VSEBINA:

Glavni cilj projekta je razviti in tržiti prototipne nizkocenovne tehnologije (EGNSS, Copernicus SAR in druge in-situ senzorje), ki omogočajo spremljanje pobočnih masnih premikov z milimetrsko natančnostjo v realnem času. Vloga GeoZS je implementacija razvitih prototipnih naprav na različna študijska območja, za katera je po do sedaj zbranih podatkih bilo ocenjeno, da so podvržena različnim tipom pobočnih masnih premikov oziroma ostalim nestabilnostim. Študijska območja bodo določena skladno s predhodnim terenskih ogledom potencialnih mest in skladno z zahtevami ter omejitvami razvite naprave (dostopnost območja, električno napajanje, itd.). GeoZS bo odgovoren tudi za validacijo in interpretacijo rezultatov kot tudi za izvajanje in vzdrževanje prototipnih naprav.

 

GIMS

Title Geodetic Integrated Monitoring System
Link to website GIMS
Programme H2020 - Applications in Satellite Navigation
Project duration 12/2017 – 11/2020
GeoZS role in the project Project partner
GeoZS contact Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

CONTENT:

The main objective of the GIMS project is to build and commercialize an advanced low-cost system based on EGNSS, Copernicus SAR and other in-situ sensors, like inertial measurement units, for the purpose of monitoring ground deformations with a focus on landslides and subsidence. The system will recover deformations with millimetric level accuracies and daily acquisition rate. Moreover the integration of in-situ accelerometers will give real-time alerts in case of sudden movements. Finally the low-cost infrastructure deployed for the landslide monitoring can be used as collector of environmental data for smart grids purposes. The observations of these three different monitoring techniques, namely EGNSS, SAR and accelerometers, are complementary in time and space and can be integrated to obtain a better understanding of the monitored processes and a more complete knowledge of the deformation phenomenon. The project involves researchers and industrial developers from different fields: radiofrequency analysis and related hardware design, telecommunications, SAR and GNSS data analysis, accelerometers signal processing, geostatistics, geology. Significant effort will be put in the cooperation between different areas and in the interface between different products and technologies. The overall purpose of the GIMS project is to have detailed and timely knowledge of the geophysical behaviour of parts of the Earth surface, and its hindrances on structures, in order to mitigate casualties and injuries to the population, and better plan maintenance intervention.