Mineralne surovine v letu 2008

Pred vami je že peta številka biltena MINERALNE SUROVINE. Zdi se, da je zadnje leto minilo hitreje kot prejšnja iz več razlogov, od katerih je najpomembnejši izredna dinamika dogodkov, ki so vplivali na rudarski sektor tako v svetu, Evropski uniji kakor tudi pri nas.

V času od zadnjega biltena (sredina leta 2008) spremljamo ravno obraten razvoj rudarstva kot leto pred tem: cene vseh izdelkov in storitev padajo, prav tako surovin in hrane, med surovinami predvsem energentov in kovin in z njimi tudi vrednosti podjetij. Ves svet je zajela zelo huda in vsesplošna gospodarska kriza, ki je iz finančnega sektorja prešla tudi na ves realni sektor, tudi rudarski. Situacija se je v letu dni obrnila na glavo. Cene so nizke, ponudba presega povpraševanje, interes za raziskave mineralnih surovin je drastično upadel.

Evropska komisija je v drugi polovici leta 2008 sprejela Komunikacijo o okviru evropske politike na področju mineralnih surovin, v letu 2009 so se začela prizadevanja za njeno operativnost. Ustanovili so delovni skupini za kritične / strateške mineralne surovine ter lažji dostop do nahajališč mineralnih surovin (administrativni postopki, prostorsko planiranje, dostop do podatkov in informacij ter drugo).

V sredini maja 2009 je potekal Drugi evropski dan mineralnih surovin, ki smo ga obeležili tudi v Sloveniji. Naslovnica in članek biltena sta posvečena temu dogodku pri nas. V prvi polovici leta 2009 je bil sprejet Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, potekala je tudi živahna razprava o spremembah in dopolnitvah rudarskega zakona. Pripravljajo se kar precejšne spremembe, ki naj bi poenostavile in pospešile postopke, povezane z rudarjenjem v Sloveniji. V maju 2009 smo sodelavci Geološkega zavoda Slovenije kot vodilni partner pričeli z izvajanjem dve in polletnega evropskega projekta »Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi surovinami za gradbeništvo« (s kratico SARMa) na območju Jugovzhodne Evrope, skupaj s 15 partnerji iz desetih držav te regije.

Bilten (PDF; 9,1 MB)

Karta nahajališč mineralnih surovin s koncesijo v letu 2008 (PDF; 1 MB)

Karta rudišč Republike Slovenije (PDF; 1 MB)

Karta nahajališč tehničnega in naravnega kamna na območju občin Brezovica, Ig in Škofljica (PDF; 2MB)