Mineralne surovine v letu 2007

Z veseljem predstavljamo četrto številko biltena Mineralne surovine. Leto dni je hkrati kratka in dolga doba, čas od zadnje številke biltena je bil za rudarski sektor zelo dinamičen. Na kratko podajamo zanimive dogodke, ki zadevajo tudi področje mineralnih surovin v Sloveniji.

V svetu leta 2008 spremljamo hitro rast surovin in hrane, med surovinami predvsem energentov in kovin. Med energenti je skoraj vsakodnevna novica o spremembi cene nafte, medtem ko so cene kovin manj izpostavljene. Kljub temu, da rastejo cene tudi nekovin in mineralnih surovin za gradbeništvo, pa se o tem skoraj ne sliši.

Na nivoju Evropske komisije je v drugi polovici leta 2007 in prvi polovici 2008 potekala živahna javna razprava o oblikovanju Komunikacije o okviru evropske politike na področju mineralnih surovin. V tem okviru smo v Sloveniji s pomočjo Komisije pripravili TAIEX delavnico na temo pretoka znanj in informacij s tega področja. V letu 2008 je bila uradno priznana Evropska tehnološka platforma na temo trajnost mineralnih surovin (ETP Sustainable Mineral Resources), kar je zaokrožilo večletna prizadevanja sektorja za ponovno in večjo vključenost sektorja v raziskovalno sfero, predvsem 7. Okvirni program. S priznanjem so nagrajena tudi prizadevanja izpred dveh let, ko je slovenska raziskovalna, izobraževalna ter proizvodnja rudarska sfera pisno podprla prizadevanja v okviru priznanja platforme (bilten iz leta 2006).

Vse več pozornosti gre varovanju okolja in s tem nadomeščanju primarnih mineralnih surovin, predvsem z gradbenimi in rudarskimi odpadki. Tej temi je namenjen tretji del letošnjega biltena.

Bilten (PDF; 21,6 MB)