Mineralne surovine v letu 2006

Pred vami je tretja številka biltena Mineralne surovine. Bilten je po dveh številkah že kar uveljavljen pri zainteresirani javnosti. Preživel je »otroške« bolezni, a še vedno ni nanje povsem imun. Obe predhodni izdaji sta bili razdeljeni med uporabnike, tako da jih nimamo več, na voljo pa sta na internetu. Odziv je dober, mogoče celo želimo več kritičnega odziva kot pohval.

V biltenu, poleg prikaza stanja v številkah v prvem delu, sledi v drugem delu opis delovanja sektorja na Ministrstvu za gospodarstvo, nadalje nekateri rezultati strokovnih nalog za ministrstvo, poročilo rudarske inšpekcije, stanje na oddelkih za rudarstvo, metalurgijo in geologijo na ljubljanski univerzi ter delovanje rudarskega in geološkega društva. V tretjem delu objavljamo kot izbrano temo predvsem prispevke o doslej v biltenu manj obravnavanih mineralnih surovinah, in sicer o premogu, geotermalni energiji in soli. Premog, energetska surovina, je bil in tudi ostal eden od stebrov energetske politike.

V letu 2007, ko je prišlo do manjše reorganizacije Sektorja za rudarstvo v okviru Ministrstva za gospodarstvo, pa je v širšem evropskem prostoru prišlo do večjega (političnega) zanimanja za oskrbo z mineralnimi surovinami. Evropska komisija je objavila poročilo o konkurenčnosti sektorja, kateremu bodo sledile razvojne usmeritve oskrbe. Tudi na vrhu najrazvitejših držav (G8) v Nemčiji v juniju 2007 so razpravljali o mineralnih surovinah. Iz tega sledi, da lahko pričakujemo v prihodnosti večje zanimanje za to področje.

Bilten (PDF; 25 MB)