Mineralne surovine v letu 2005

V drugi številki biltena Mineralne surovine smo zadržali osnovni tridelni koncept. Prvi sklop z bolj ali manj temeljnimi podatki in kazalci, drugi sklop, ki poroča o dejavnostih in stanju na področju mineralnih surovin, ter tretji sklop, kjer so predstavljene posamezne teme oziroma zanimivosti.

V prvem sklopu predstavljamo podatke za leta 2003, 2004 in 2005, pri čemer so podatki za leto 2003 že bili predstavljeni, podatki za leta 2004 in 2005 pa so dodani, novi. S tem poskušamo »ujeti čas« in vsakič predstaviti podatke preteklega leta. Drugi del biltena vsebuje poročila o dejavnostih s področja mineralnih surovin tako državnih institucij kot tudi raziskovalnih in izobraževalnih ustanov. Tretji del (priloga) vsebuje različne prispevke, ki so sooblikovali preteklo obdobje, od novih pravilnikov, strokovnih dosežkov, možnosti preverjanja delovanja podjetja s kazalci do karte vseh koncesionarjev v Sloveniji.

Bilten (PDF; 40,6 MB)

Karta nahajališč mineralnih surovin s koncesijo (PDF; 6,4 MB)