Mineralne surovine v letu 2004

V razmišljanjih, kakšna je za slovenske razmere najbolj primerna oblika predstavitve stanja na področju rudarstva, je sodelovalo večje število ljudi, tako iz državne uprave, strokovne in raziskovalne srenje, kakor tudi industrije. Rezultat teh razmišljanj je prva številka biltena Mineralne surovine, tokrat le v elektronski obliki kot predstavitvena (demo) verzija.

Bilten je zasnovan iz glavne knjige, ki sestoji iz dveh delov, ter priloge. Prvi del vsebuje podatke, ki jih zajema državna uprava, vključno z njihovo obdelavo oziroma posameznimi kazalci in grafičnimi prikazi. Drugi del vsebuje letna poročila o delu posameznih institucij na področju mineralnih surovin v Sloveniji. Priloga je zamišljena kot tematski del. V njej predvidevamo izbor prispevkov o trenutno zanimivi tematiki s področja. Tokrat je to predlog evropske direktive o ravnanju z rudarskimi odpadki, kar je eno od delovnih področij Sektorja za rudarstvo, in na predloge direktive vezani prispevki. Bilten naj bi izhajal enkrat na leto.

Bralci oziroma uporabniki informacij ste edino merilo uporabnosti publikacije. V želji za čim boljšo predstavitev je mogoče, da so nekateri deli preobsežni, drugi pa premalo obravnavani. Zaradi tega vabimo vse, ki ste publikacijo pregledali, prebrali, uporabili pri svojem delu, da nam sporočite morebitne pomanjkljivosti, predloge in drugo.

Bilten (PDF; 17,5 MB)