TransEnergy

Naslov Prekomejni geotermalni energetski viri Slovenije, Avstrije, Madžarske in Slovaške
Povezava na spletno stran projekta TransEnergy
Program Evropsko teritorialno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje Srednja Evropa 2007 – 2013
Trajanje projekta 04/2010 – 09/2013
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Andrej Lapanje, Barbara Simić

VSEBINA:

Projekt ''TRANSTHERMAL – Geotermija Vzhodnih in Južnih Alp – evidentiranje geotermičnih podatkov in združen prikaz geotermalnih potencialov v podatkovni bazi, geotermalnem atlasu in Geografsko informacijskem sistemu na območju avstrijske Koroške in Štajerske ter severne Slovenije'', ki ga je pripravila RRA Koroška, d.o.o., Regionalna razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška) s svojim partnerjem Geološkim zavodom Slovenije (GeoZS), je bil pri Evropski uniji izbran za sofinanciranje v okviru drugega razpisa Program pobude skupnosti INTERREG III A AVSTRIJA – SLOVENIJA 2000 – 2006. Projekt se je v Sloveniji izvajal od julija 2005 do oktobra 2007, v Avstriji pa od januarja 2006 do maja 2008.

Partnerji v projektu so bili na slovenski strani RRA Koroška, d.o.o., Regionalna razvojna agencija za Koroško in Geološki zavod Slovenije (GeoZS). Prijavitelj na avstrijski strani je bila Koroška deželna vlada, natančneje njen oddelek za zaščito okolja in tehniko, pododdelek geologija in zaščita tal (Amt der Kärtner Landesregierung, Abteilung 15 Umweltschutz und Technik, Unterabteilung Geologie und Bodenshutz). Kot soprijavitelj je nastopala Štajerska deželna vlada, oziroma njen oddelek za vodno gospodarstvo in oskrbo z vodo (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 19, Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Plannung und Siedlungswasserwirtschaft). Izvajalci projekta v Avstriji so bili raziskovalci Geološkega zavoda Avstrije/Geologische Bundesanstalt (GBA) iz Dunaja ter raziskovalnega inštituta Joanneum Research (JR) iz Gradca.

Projekt se je izvajal kot ''skupni'', torej so se identične projektne dejavnosti izvajale tako na slovenski kot avstrijski strani, pri čemer so bile finančne obveznosti med državama ločene. V Sloveniji so projektne dejavnosti zajele celotno območje Pomurske, Podravske in Koroške statistične regije, ter deloma območja Savinjske, Osrednjeslovenske in Gorenjske statistične regije. Na avstrijski strani zajemajo vzhodni del Zvezne dežele Koroške in južni del Zvezne dežele Štajerske. V monografiji so predstavljene skupne dejavnosti na projektu, medtem ko se predstavljeni rezultati omejujejo predvsem na opis slovenskega dela projektnega območja. Izkazalo se je, da je poenotenje dosedanjih geotermalnih rezultatov na obravnavanem območju zahtevna naloga, ker je nivo obdelave podatkov, dostopnost podatkov in obseg podatkovnih baz ter dosedanji pristop h geotermalnim raziskavam na obeh straneh meje precej različen. To se je pokazalo že pri izdelavi pregledne geološke karte v merilu 1 : 200.000, na kateri je, kljub veliki meri poenostavitve in poenotenja, precej konceptualnih in tehničnih pomanjkljivosti. Rezultate projekta je potrebno razumeti kot poenotenje geotermalnih dognanj na območju projekta TRANSTHERMAL na skupni imenovalec. Obstaja še veliko prostora za izboljšanje geotermalne interpretacije, prav tako dopuščamo, da lahko tudi na območjih, ki smo jih ocenili kot geotermalno neperspektivna, nastopajo neprepoznani geotermalni rezervoarji, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov v tem trenutku ne moremo napovedati.

Povezava do končnega poročila:  Poročilo (v angleščini)
Vodja projekta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.