041  674  504
 
  01  2809  785

Predstavitev

mag. Andrej Lapanje

Razvojni sodelavec, OE Podzemne vode
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Raziskovalna področja

hidrogeologija, geotermija, obnovljivi viri energije

Izobrazba

2000: Magister geologije. Univerza v Ljubljani. Naslov: Hidrogeologija dolomitnega vodonosnika Mirne gore na severozahodu Bele krajine.

1996: Dipl.inž.geol. Univerza v Ljubljani. Naslov: Hidrogeologija toplic Laško

 

Izbrani projekti

  TRANSENERGY- Čezmejni viri geotermalne energije Slovenije, Avstrije, Madžarske in Slovaške

  T-JAM- Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu

  TRANSTHERMAL- Geotermija Vzhodnih in Južnih Alp – evidentiranje geotermičnih podatkov in združen prikaz geotermalnih potencialov v podatkovni bazi, geotermalnem atlasu in Geografsko informacijskem sistemu na območju avstrijske Koroške in Štajerske ter severne Slovenije

  Geotehnična, geološka in seizmološka ocena za novo jedrsko elektrarno Krško (NEK Krško II)

  Raziskave geosfere in hidrosfere za potencialno lokacijo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na potencialni lokaciji Vrbina

  Sinteza raziskav za vodooskrbo Bele krajine

Bibliografija

Izbrana bibliografija:

RMAN, Nina, GÁL, Nóra, MARCIN, Daniel, WEILBOLD, Julia, SCHUBERT, Gerhard, LAPANJE, Andrej, RAJVER, Dušan, BENKOVÁ, Katarína, NÁDOR, Annamária. Potentials of transboundary thermal water resources in the westernpart of the Pannonian basin. Geothermics, ISSN 0375-6505. [Print ed.], 2015, vol. 55, str. 88-98, doi: 10.1016/j.geothermics.2015.01.013. [COBISS.SI-ID 2372181]

FODOR, László, UHRIN, András, PALOTÁS, Klára, SELMECZI, Ildikó, TÓTHNÉ MAKK, Ágnes, RIŽNAR, Igor, TRAJANOVA, Mirka, RIFELJ, Helena, JELEN, Bogomir, BUDAI, Tamás, KOROKNAI, Balázs, MOZETIČ, Simon, NÁDOR, Annamária, LAPANJE, Andrej. A Mura - Zala - medence vízföldtani elemzést szolgáló földtani-szerkezetföldtani modellje = Geological and structural model of the Mura - Zala Basin and its rims as a basis for hydrogeological analysis. A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az ... évről, ISSN 0368-9751, 2013, évről 2011, str. 47-91, [3] f. zganj. pril. na koncu zvezka. [COBISS.SI-ID 2195029]

RAJVER, Dušan, MURÁTI, Judit, TÓTH, György, NÁDOR, Annamária, LAPANJE, Andrej. A Mura - Zala - medence geotermikus viszonyai = Geothermal conditions of the Mura - Zala Basin. A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az ... évről, ISSN 0368-9751, 2013, évről 2011, str. 103-121. [COBISS.SI-ID 2195541]

SZŐCS, Teodóra, RMAN, Nina, TÓTH, György, LAPANJE, Andrej, PALCSU, László. A Mura - Zala - medence felszín alatti vizeinek geokémiája = Hydrogeochemistry of the groundwater in the Mura - Zala Basin. A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az ... évről, ISSN 0368-9751, 2013, évről 2011, str. 123-143. [COBISS.SI-ID 2195797]

PRESTOR, Joerg, NÁDOR, Annamária, SZŐCS, Teodóra, TÓTH, György, RMAN, Nina, ROTÁR-SZALKAI, Ágnes, LAPANJE, Andrej. Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz = Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater resources. A Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az ... évről, ISSN 0368-9751, 2013, évről 2011, str. 167-184. [COBISS.SI-ID 2196309]

Celotna bibliografija

Ostalo