5. 12. 2018

Srečanje evropskih strokovnjakov za geoenergijo

V ponedeljek in torek, 3. in 4. decembra 2018, je na Geološkem zavodu Slovenije potekalo srečanje skupine strokovnjakov za geoenergijo Združenja evropskih geoloških zavodov (EuroGeoSurveys GeoEnergy Expert Group - EGS GEEG). Na srečanju so opozorili na potrebo po vključitvi upravljanja s podpovršjem v cilje nastajajočih evropskih programov, tudi Horizont Europe, saj je zaradi vse bolj raznolike rabe pričakovati okrepitev nekaterih konfliktov (npr. raba vodonosnikov za pridobivanje pitne vode, ogrevanje in ohlajanje z geotermalno energijo, skladiščenje CO2 …). Poudarek našega dela bo na zagotavljanju dostopne, zanesljive, trajnostne in moderne energije za vse v brezogljični družbi, ki uspešno upravljanja s tveganji in se prilagaja okoljskim spremembam. Kot tako zajema raziskave, zajem in upravljanje z različnimi podzemnimi viri energije, kot so npr. geotermalna energija in fosilni viri (tudi raba premoga z skladiščenjem CO2 je lahko obravnavana kot ogljično nevtralna energija). Načrtovano je, da bo Slovenija spomladi 2020, v sklopu večjega GeoERA dogodka, gostila strokovno delavnico EGS GEEG skupine, s poudarkom na vplivih rabe plitve geotermalne energije.