30. 11. 2018

Otvoritev Geotermalne učne poti

V sredo, 28. novembra 2018, je v Cerknem potekala otvoritev prve geotermalne učne poti v Sloveniji. Izdelana je bila v okviru mednarodnega projekta GRETA, pod okriljem Geološkega zavoda Slovenije in v sodelovanju z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo.

Geotermalna učna pot opisuje že obstoječo bogato tradicijo izkoriščanja geotermalne energije na območju občine Cerkno, hkrati pa predstavlja izsledke 3-letnih raziskav geotermičnega potenciala, ki so potekale v okviru projekta GRETA. Namenjena je najširšemu krogu obiskovalcev, od splošne populacije, ki se lahko seznani z osnovami možnosti uporabe tovrstnega vira energije, do strokovnjakov, ki si lahko natančneje ogledajo kamnine, ki se pojavljajo na območju občine Cerkno, s pripadajočimi vrednostmi njihove toplotne prevodnosti.

Dogodek je pred Hotelom Cerkno otvoril Joerg Prestor iz Geološkega zavoda Slovenije, ki je predstavil idejno zasnovo geotermalne učne poti.