Regionalni center Adria

Evropska Unija (EU) se vse bolj zaveda strateškega pomena vključevanja držav Zahodnega Balkana v svoje aktivnosti na številnih področjih. Končni cilj tega procesa je vključitev držav regije v EU. Pri napredku regije na poti v EU, je zelo pomembna podpora in pomoč držav regije, članic EU.

Regionalni center (RC) Adria predstavlja vozlišče, kjer deležniki s področja surovin iz Slovenije, Hrvaške in držav Zahodnega Balkana dobijo informacije o projektih, ki jih financira Evropski inštitut za inovacije in tehnologije (EIT), v okviru največje svetovne skupnosti znanja in inovacij (KIC) na področju mineralnih surovin EIT RawMaterials.

Ustanovni člani regionalnega centra (RC) Adria so Geološki zavod Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Rudarsko geološko naftna fakulteta Univerze v Zagrebu. Odlično podporo našim aktivnostim nudi vodstvena ekipa Vzhodnega kolokacijskega centra EIT RawMaterials.

RC Adria je stična točka med lokalnimi skupnostmi na področju mineralnih surovin in EIT RawMaterials. Spodbuja mreženje, zbira projektne ideje ter nudi pomoč potencialnim novim partnerjem pri sodelovanju s skupnostjo EIT RawMaterials. Za gospodarstvo, izobraževanje, znanost in vladne inštitucije regije pomeni informacijsko točko za prenos znanja o surovinah.

RC Adria zato predstavlja izredno priložnost za vse regionalne deležnike, da se vključijo v EIT RawMaterials, največje svetovno omrežje organizacij, ki delujejo na področju surovin!